Gleden i Herren

Til ettertanke.. Www. Johnsteffensen. No. Foto hunter bryant ktklwwu614w unsplash

Gleden i Herren.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoI mors dagbok skrev hun i 1956: «Det er så lite glede blant oss, for vi har ikke sett storheten i hva Gud har gjort og gjør i oss. Ikke bare tal og syng om glede, men se til å komme inn i den – og lev der! Gleden i Herren skaper et stabilt kristenliv. Et glad hjerte er god medisin for legemet.»

«Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!» (Filipperne 4,4)

Jeg kjenner mange som synes at Bibelen er vanskelig å forstå. De vet ikke hvor de skal starte, eller hvordan de skal gå frem når de vil lese Guds ord. Jeg våger meg på et råd: Start Bibel-lesningen med en kort bønn.  Finn et kapittel i Bibelen, du kan gjerne begynne med Markus-evangeliet eller Apostelgjerningene. Les en del av et kapittel, kanskje et halvt kapittel – evt. et avsnitt hvis Bibelen din er inndelt slik.  Les langsomt den samme teksten flere ganger

Reflekter over det du leste;  Hva var hovedpoenget?  Hva i teksten talte til deg personlig? Hva ønsket Gud å si deg med dette?  Reflekter over hvilket vers eller hvilken setning som etter din mening var tekstens viktigste. Tenk over hva det kan bety for deg i ditt liv – i dag…

Avslutt Bibel-lesningen med en bønn. Vær ydmyk og takk Gud for at han vil høre din bønn. Bekjenn dine synder. Takk Gud for hans godhet. Vær personlig, be om deg og dine behov, og lett dine tanker. Be for andre.

Les «Bønn. Det to eller tre blir enige om…»

Det er ikke sikkert du får et konkret svar der og da. Det kan være at Gud drøyer med å svare. Kanskje vil Gud gi deg noe mer – kanskje vil Han gi deg noe annet enn det du ba om? Husk at Gud hører dine bønner. Når det behager Ham, svarer Han.  Gud samler dine bønner i gullskåler som Han tømmer ut over deg i form av bønnesvar når tiden er inne…

Til slutt: Skaff deg en notisbok. Skriv ned dine tanker om versene du leser. Lykke til!

Det er mange innlegg i denne serien. Klikk her om du vil lese flere.

Foto øverst: Hunter Bryant / Unsplash

Sharon mccutcheon unsplash
Så enkelt om noe som er så vanskelig! Les mer ved å klikke på bildet.

La andre få vite om dette innlegget..