Pavens glipp

Pave frans 1 er den katolske kirkes overhode. Nyttårsaften 2019 glapp det litt for ham. Foto ashwin francis unsplash

Ikke lett å være pave… Han er et menneske, han også.

Tekst: John Steffensen – Foto: Ashwin Francis – Unsplash

Videoen av en tydelig irritert Pave Frans som nyttårsaften smekket en kvinne to ganger på hånden, fikk stor oppmerksomhet. Hendelsen ble filmet, og snart var den spredt over hele verden. Påfølgende dag beklaget Pave Frans sin oppførsel. I sin nyttårspreken sa han: – Vi mister ofte tålmodigheten. Det gjelder meg også. Jeg beklager det dårlige eksempelet jeg ga i går, sa paven.

Flere lignende episoder med Jesus

Ikke aner jeg hvorfor kvinnen på Petersplassen grep fatt i paven og tvang ham til seg. Kanskje hadde hun noe viktig på hjertet? Kanskje ønsket hun at paven skulle be for henne eller noen hun kjente? Jeg er 100 prosent sikker på at Pave Frans ikke var fornøyd med måten han håndterte dette på. I timene etter har han fortvilet tenkt på flere hendelser i Jesu liv som kunne minne om det som skjedde på Petersplassen. Også i Bibelens hendelser var det kvinner som gjorde fremstøt overfor Jesus. I Matteus 9,20-21 står det: «Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken av kappefliken hans, for hun sa til seg selv: -Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.» Kanskje var kvinnen på Petersplassen i en tilsvarende desperat situasjon, der paven var hennes siste håp?

Alle i mengden prøvde å røre ved Jesus

Et annet sted leser vi (Matt 14,36) at noen brakte syke til Jesus: «De ba om at de bare måtte få røre ved dusken på kappefliken hans. Og alle som gjorde det, ble friske.» I Lukas 6,39: «Og alle i mengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk ut fra ham en kraft som helbredet alle.»

Pavens beklagelse

Jeg tror neppe at kvinnen på Petersplassen nyttårsaften ønsket å få pavens autograf eller lignende. Jeg ser det mer som et rop om hjelp, en fortvilet handling for at pavens guddom skulle kunne hjelpe henne. Ett er i hvert fall sikkert; paven gremmet seg nok meget over hendelsen i ettertid. På samme måte som du og jeg i enkelte situasjoner gjør ting som ikke er særlig gjennomtenkt eller smart. I løpet av sekunder kan all tillit til et menneske bli visket ut, en tillit som han/hun gjerne har brukt mange år på å opparbeide. Pave Frans fikk muligheten til å beklage oppførselen allerede neste dag. Han forkynte for all verden at han angret på det han hadde gjort, at han hadde oppført seg dårlig. Slikt står det respekt av, for det er ikke bare-bare for en pave å innrømme at han gjør feil. Men så er paven også et menneske av kjøtt og blod. Noen har lett for å glemme det. Pave Frans er den første pave med latinamerikansk bakgrunn, en 83 år gammel mann som trådte sine barnesko i Buenos Aires i Argentina. Da het han Jorge Mario Bergoglio, men skiftet navn til Pave Frans 1 da han 13. mars 2013 ble utnevnt til overhode for Den Katolske kirke. Et pavenavn han tok etter sitt store forbilde Frans av Assisi, han som hadde alle mennesker som sine søsken…

Norge, mitt fedreland, hvor går din vei...? Johnsteffensen. No
Klikk på bildet
 

La andre få vite om dette innlegget..