Hvor er himmelen?

Himmelen. Fins der en guds himmel...?

Himmelen… Hva – hvordan – hvor?

Himmelen. Fins der en guds himmel...?Himmelen – hvor er den egentlig…? Våre bilder om himmelen har vi gjerne fra den virkeligheten vi kjenner. Mange snakker om himmelen som en slags oppfyllelse av alle sine egne ønskedrømmer. Himmelen blir en slags lokalitet innenfor et synlig univers. Noe konkret, som et rike på en fjern planet – under eller over himmelhvelvingen.

Den russiske romfareren Jurij Gagarin er blitt husket for to ting; det første menneske i verdensrommet – og hans ironiske kommentar tilbake til kommandosenteret; «Jeg ser ingen Gud her oppe.»

Også han hadde en tro om himmelen som et slags geografisk sted.

Mange har forestillinger om Guds himmel. andre har ingen slike forestillinger. Astronomenes avanserte instrumenter har gjort universet uendelig mye større for oss, men stjernekikkertene har ikke brakt oss nærmere Guds himmel. Det spørs vel om menneskeheten noen gang vil få Guds himmel i kikkerten…

Himmelen en illusjon?

Om Gud plutselig hadde åpenbart seg for svært mange mennesker samtidig, for eksempel ved at skydekket – eller himmelhvelvingen hadde åpnet seg – og Herren selv hadde tittet ned til oss og vinket, så tror jeg ikke at dette hadde trengt å bety noe særlig fra eller til. Tvilen ville straks ha meldt seg. Var dette kanskje bare et synsbedrag eller en illusjon…? De som ikke hadde sett den smilende, vinkende titte-innom-Gud, ville under enhver omstendighet hatt store problemer med å tro på de andres beskrivelser eller opplevelser. Om noen hadde filmet seansen, ville de fleste snart ha funnet rasjonelle forklaringer på fenomenet: Utrolig hvor ekte dataanimasjoner kan gjøres, et enestående naturfenomen, e.l.. Journalistenes beretninger ville heller ikke ha gjort særlig inntrykk. Reportasjene ville blitt møtt med skuldertrekk, overbærenhet og betydelig skepsis: En A-vis er ikke noe Be-vis…

Så det ville neppe ha noen hensikt for Gud å markedsføre seg på denne måten, for selv om mennesker flest ikke tror det før de får se det, så ville de knapt ha trodd sine egne øyne likevel…

Bibelens forklaring på hva himmelen er…

I Bibelen forklares himmelen som et «sted» der Gud er til stede i all sin herlighet. Om han kommer til syne i all sin prakt et annet sted i vårt synlige univers, aner vi ikke. Det eneste vi vet, er at han ikke gjør det her på jorden. Derfor er jorden heller ingen himmel!

Men jorden kan bli det en gang, for seeren Johannes forteller i det siste av Bibelens skrifter (Johannes åpenbaring 21,1): «Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte…»

Men denne inngripen svimler fullstendig for vår fatteevne, for vår tanke. At det skal dukke opp en ny himmel og en ny jord reiser så ufattelig mange spørsmål. Vi klarer helt enkelt ikke å forestille oss det, for her står vi overfor noe absolutt ukjent, noe fullstendig nytt. Og dette nye kan være svært vanskelig å tro…

Himmelen ved historiens ende

Men for den som tror at Skaperen er Gud, og at alt er blitt til ved ham, så går det an for å ta inn over seg – og akseptere – at Guds himmel ved historiens ende, kommer til å fremstå som noe revolusjonerende nytt; en helt ny himmel og en helt ny jord, designet av Ham som var mester for den eksisterende, den som vi mennesker etter hvert klarte å rote så inderlig vel til….

Og skulle du være i tvil… Ja, jeg tror på Guds himmel, men aner ikke hvor den er. Det er for så vidt ikke så interessant heller. Det viktige er at himmelen fins. 

La andre få vite om dette innlegget..