Stress – de fleste klarer en eller to stressituasjoner samtidig, men…

Stress... Tre stressituasjoner samtidig kan bli mer enn de fleste makter...

STRESS  Tilstanden som kan gjøre vondt verre…

De som forsker på stress, har funnet at menn og kvinner egentlig stresser ganske likt gjennom hverdagen.

Stress. De fleste mestrer greit en eller to stress situasjoner. Verre er det om det oppstår en tredje også...Likevel er det en tendens til at kvinner får en sterkere stigning i stresskurven etter kl. 20. Dette kan forklares med at kvinner gjerne sitter i telefonen etter at barna har lagt seg, og at de under disse samtalene ofte involverer seg sterkt i andre menneskers problemer. En sik innlevelse gir utslag på stresskurven.

De fleste mestrer en stress situasjon bra. Oppstår det to stressituasjoner samtidig, vil også mange klare dette uten å bli syk av det. Verre er det hvis det oppstår en tredje stressituasjon. Tre kan bli mer enn de fleste makter.

Utbrenthet er en form for depresjon.En person som føler seg utbrent, noe som egentlig er en form for depresjon (det fins rundt 40 underkategorier av depresjon), kan bruke meget lang tid på å finne tilbake til sitt gamle jeg. Her spiller alder en rolle. Er personen mellom 20 og 30 år, tar det i snitt ett år før det meste er på skinner igjen. Har personen fylt 50 år, tar det fire til fem år å reparere skaden. En studie gjort i USA viser at rundt 50% av de deprimerte utvikler hjertesykdom etter to år.

Det som kan skape stress

Personer med hjertesykdom reagerer sterkere på stress enn andre.Situasjoner som kan forårsake stress er fysiske påkjenninger, skader, katastrofer, ulykker, krig, ulike traumatiske livshendelser, vanskelige arbeidsforhold, sosialt stress, dagliglivstress, informasjonsstress, lav sosial støtte eller ting/hendelser som trigger den enkelte. Forskning viser også at personer med hjertesykdom reagerer sterkere på stress enn andre.

Intense følelsesmessige konflikter, dvs. sosialt stress – som f.eks. en arbeidskonflikt, trigger hjernen mer enn vi er klar over.

Stress kan gi hjerteproblemer

Blant det som stresser oss, og som i verste fall kan gi hjerteproblemer, er følgende faktorer utløsende: Det ugjorte, at tiden ikke strekker til (dvs. tidspress), å kave seg opp, være irritabel, føle utilstrekkelighet, ha mange bekymringer, søvnproblemer.

Når det gjelder førstnevnte; det ugjorte, er det viktig å stanse opp og finne ut hvor denne opplevelsen egentlig kommer fra. Er det noe som er blitt pålagt meg av andre – eller er det noe som jeg bidrar med selv…? Det siste er sannsynligvis enklest å få gjort noe med. Skjønt «enkelt» føles vel neppe like enkelt for den som opplever stress på kroppen.

La andre få vite om dette innlegget..