Når statistikk blir løgn

Testing

Kjære speil på veggen der… hvilken skole er best i landet her?

Om meningsløs rangering av skoler og resultater fra nasjonale prøver...Når statistikk blir løgn…

La oss se på tre fiktive skoler som har gjennomført nasjonal prøve i regning. De tre skolene har like mange elever på femte trinn, og gjennomsnittsresultatene fra regneprøven er som følger:

Nr 1 – LURVIK SKOLE…  60,2 poeng  

Nr 2 – TRANGVIK SKOLE… 60,0 poeng

Nr 3 – BRATTVIK SKOLE… 59,9 poeng

Media kaster seg over resultatene og skryter hemningsløst av Lurvik skole som straks utropes til landets glupeste, flinkeste, beste…

Det som ingen vet, er at Lurvik skole har gitt ett av barna fritak fra den nasjonale prøven. Denne ene eleven er så svak at han i beste fall ville ha oppnådd 10% av totalpoengsummen. Ved de to andre skolene, som også har svake elever, har ingen blitt fritatt for den nasjonale prøven. La oss se på hvilket utslag den ene fritatte eleven gir for rangeringslisten dersom den fritatte også var blitt nødt til å ta den nasjonale prøven, en prøve der han hadde klart 10% av totalsummen. Da ville rangeringslisten sett helt annerledes ut…

Rangering dersom ingen elever ble fritatt:

Nr. 1 – TRANGVIK SKOLE… 60,0 poeng

Nr 2 – BRATTVIK SKOLE… 59,9 poeng

Nr 3 – LURVIK SKOLE… 59,3 poeng

Når Lurvik skole lar samtlige elever på femte trinn gjennomføre den nasjonale prøven i regning, synker skolen som en stein på rangeringslisten. Nå kan ikke Lurvik skole lenger skryte av at de har landets glupeste, beste og flinkeste elever – eller slå seg for brystet og hevde at de er landets beste i regning. Det kan Trangvik skole derimot gjøre. Og hadde rangeringslisten inneholdt samtlige femteklasser i Norge, ville trolig Lurvik ha havnet utenfor både topp 10 og topp 20, om de ikke hadde latt den svake eleven få slippe.

Høyre vil hevde at Oslo-skolen er landets beste, men det er en sannhet med svært mange modifikasjoner…

Partiet Høyre vil i kommunevalget komme til å skryte av Oslo-skolen, som partiet vil hevde er landets beste. Dette vil de gjøre med henvisning til resultatene fra de nasjonale prøvene. Men Høyre kommer garantert ikke til å snakke høyt om at Oslo-skolen er blant dem som fritar flest elever fra de samme prøvene. Partiet vil heller ikke snakke høyt om at andre Høyre-styrte kommuner ikke gjør det særlig bra på de samme testene, og at Norges «jumboskole» også kommer fra en Høyrestyrt kommune…

Det fins tre former for løgn: Hvite løgner, svarte løgner og statistikk… Eller som Mark Twain så treffende sa det: «Tall tiltrekker meg, spesielt når jeg har arrangert dem selv.»

«Derfor framstår Oslo-skolen som mye bedre enn den er…»

NB! I Oslo er så mye som 8% av elevene blitt fritatt for nasjonale prøver. Ingen andre kommuner har like høyt fritak. I det fiktive eksempelet ovenfor utgjør den ene eleven ved Lurvik skole 1,7% av elevmassen. Dersom Lurvik skole hadde hatt fire elever som ble fritatt for nasjonal prøve, ville 6,6% av skolens femteklassinger ha sluppet prøven. Om disse faglig svake elevene ikke hadde blitt fritatt, og hver av dem hadde scoret 10% av prøvens totale poengsum (som var 80 poeng), ville Lurvik skole ha havnet svært langt ned på rangeringslisten. Da kunne de på ingen måte skryte av å være beste skole lenger. Nå ville Lurvik skole ha ramlet fra 60,2 poeng til bare 56,7 poeng i snitt. Og enda ville ikke Lurvik skole ha vært på Oslo sitt nivå som har latt 8% av elevene slippe nasjonale prøver.

 

La andre få vite om dette innlegget..