Språkopplæring utenom skolen

Dersom du lytter aktivt når du ser filmer, får du mye gratis!

Lær språk på en smart måte

Her følger noen enkle råd for hvordan du kan lære deg et fremmed språk – eller du ønsker å bli bedre i morsmålet ditt.

Dersom du lytter aktivt når du ser filmer, får du mye gratis!A: Dersom du lytter aktivt når du ser film, får du mye gratis! Gjenta gjerne replikker inni deg, om du ikke skjønner alt, spiller det liten rolle. Tenk bare på små barn som lærer seg å snakke. Det er mange ord de ikke kan i starten, likevel klarer de å lære seg språket!

B: Å lese gir kunnskap og underholdning samtidig som det bidrar til å øke ordforrådet. Tving deg selv til å lese aviser, skjønnlitteratur, fagblader, websider etc. på det språket du vil lære deg. Om du støter på ord som du ikke forstår, kan du slå opp i en ordbok (eller du kan bruke oversetter-funksjonen i f.eks. Google). Men slå ikke opp på hvert eneste ord. Ofte skjønner du sammenhengen bare ved å sjekke ett ord eller to i setningen. Du finner de andre ordene ut fra sammenhengen de står i.

C: Ikke vær redd for å bruke språket når anledningen byr seg, f.eks. hvis du er på ferie i et land der språket snakkes – eller du samtaler med en person som kan språket. Det gjør ikke noe om du tabber deg ut, absolutt alle gjør det i blant.

D: Dersom du finner noen du kan korrespondere med – og som har det aktuelle språket som sitt morsmål, vil det være nyttig å holde skriftlig kontakt via brev, mailer, sms’er o.l. Dermed får du verdifull trening i bruk av språket.

E: Du kan lære deg et par-tre nye ord hver dag ved at du har en ordbok tilgjengelig der du likevel sitter og slapper av. (Fin do-litteratur for eksempel.) Lærer du deg tre ord daglig, blir det 1000 ord i løpet av et år! Da har du et flott grunnlag for å kunne bruke språket når anledningen byr seg.

Noe å tenke på? Ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag. Du kan lære et nytt språk før du får sukk for deg. Nesten…

La andre få vite om dette innlegget..