Erna Solberg møter seg selv i døren når hun forklarer hva «en bedre lærer» er…

Erna solberg (h). Norges statsminister.

Dette kan ikke statsministeren mene, hun er jo selv et eksempel på det motsatte!

Erna Solberg møter seg selv i døren når hun forklarer hva «en bedre lærer» er…

Fra og med kommende skoleår skal 200 såkalte lærerspesialister prøve ut regjeringens nye pilotprosjekt i to år. Lærerspesialistene må ha minst 60 studiepoeng i et fag for å kunne undervise i dette faget i grunnskolen, og 90 poeng for videregående opplæring. I tillegg skal lærerspesialistene ha minimum fem års erfaring som lærer.

9. juni i år gikk startskuddet for prøveordningen som ingen av lærerorganisasjonene støtter 100%. Lærerspesialistene gis et lønnstillegg på 48 000 kroner, eventuelt et noe mindre tillegg i bytte mot et redusert antall undervisningstimer. Pilotprosjektet støttes av staten med halvparten av kostnaden, dvs. rundt 20 millioner kroner.

Erna solberg (h). Norges statsminister.
Erna solbergs påstand om «at en lærer som har gode fagkunnskaper i faget sitt, er en bedre lærer» er en sannhet med mange modifikasjoner. Tenker hun godt etter, er hennes personlige favorittlærer et eksempel på det motsatte. Og han er på ingen måte noe unntak.

Under lanseringen av prosjektet sa statsminister Erna Solberg blant annet: «Vi vet alle at en lærer som har gode fagkunnskaper i faget sitt, er en bedre lærer.»

Både ja og nei… Det er nemlig ikke enkelt, Erna Solberg! Det fins bøttevis av eksempler på lærere som selv er faglig sterke, men som fullstendig mangler evnen til å lære fra seg eller formidle kunnskapen. En lærer kan ha hundrevis av studiepoeng uten at dette synes på vedkommendes evne til å gjøre faget forståelig for elevene. Erna Solbergs utsagn er derfor bare en påstand, for undervisningen har ingen direkte sammenheng med en lærers personlig oppnådde studiepoeng.

Midt i dette møter statsministeren seg selv i døren, for hun har tidligere eksemplifisert sin personlige drømmelærer slik hun husker ham fra 5. klasse. Hennes favorittlærer var ikke en som hadde tonnevis av studiepoeng på CV’en. Han var en allmennlærer som hadde formidlingens nådegave, en fremragende inspirator, en person med utstråling/karisma. Så Erna Solberg; det er ikke slik som du påstår, at gode fagkunnskaper alltid gir bedre lærere. Det er en myte.

Medaljens bakside…

Jeg nevnte at staten bærer halve kostnaden for prøveperioden med lærerspesialister. Det innebærer at kommunene må betale resten, noe som igjen betyr at lærerspesialistenes ekstralønn belastes den enkelte skoles budsjett. Det får innvirkning på lærertettheten. Pengene som skal gi økt lønn til lærerspesialistene, må tas fra den enkeltes skoles samlede lønnsmidler. Dermed blir det færre undervisningstimer på lærerspesialistenes øvrige personale. Hvilke konsekvenser får dette, og er det sånn vi ønsker at det skal være? Neppe. Regjeringen må i det minste betale hele gildet, ellers henger ikke dette på greip!

La andre få vite om dette innlegget..