Næringsministeren oppfordrer oss til å fremtvinge en konkurranse i drivstoffmarkedet. Men svært mange kan ikke gjøre noe fra eller til…

Næringsminister monica mæland vil at norske bileiere skal utfordre oljeselskapene på pris. Det er lettere sagt enn gjort...

Urbane Monica Mæland (H) glemmer mer enn halve Norge

Næringsministeren oppfordrer oss til å fremtvinge en konkurranse i drivstoffmarkedet. Men svært mange kan ikke gjøre noe fra eller til…

Jeg registrerer at næringsminister Monica Mæland (H) oppfordrer folk til å fylle bensin og diesel når prisene er lavest, for å fremtvinge en konkurranse i drivstoffmarkedet, et marked som er ganske statisk og hvor avansene for selskapene er høye. Personlig synes jeg at Monica Mælands utspill blir nok et eksempel på at hun ikke har skjønt hvordan ting fungerer i dette landet. Det hun oppfordrer til, kan sikkert ha en viss effekt i tettbygde strøk der flere selskaper konkurrerer om kundene, men når skal regjeringen og næringsministeren ta inn over seg at virkeligheten ikke er enkel for folk flest? Monica Mælands oppfordring har liten eller null effekt i distriktsnorge der det er langt mellom drivstoffpumpene, og der mange oljeselskaper for lengst har forlatt arenaen og overlatt drivstoffmarkedet til lokale aktører.

Monica Mæland sitt forslag er like misforstått som det at politikere flest synes å mene at samtlige innbyggere i dette landet bor i byer – eller i Oslo for den saks skyld. Da tenker jeg bl.a. på tilretteleggelsen for el-biler som fungerer greit nok i tettbygde strøk, men som for mennesker som bor mer grisgrendt til, og det er det faktisk ganske mange som gjør, ikke er og ikke kan bli noe førstevalg ennå. I svært mange områder kommer el-bilene til kort, teknologien har helt enkelt ikke kommet langt nok.

Så vær så snill, politikere, ta inn over dere at Norge er mangslungent, utstrakt og svært ofte annerledes skrudd sammen enn det som urbane hovedstadspolitikere og en del bymennesker synes å ha tatt inn over seg… 

Først øker politikerne prisen på drivstoff, så oppfordrer de oss til å fylle tanken når prisene er lave, slik at vi kan få mer drivstoff for pengene! Jeg som trodde at avgiftsøkningen var et miljøtiltak… 

Og så er det en ting til jeg ikke begriper. I det ene øyeblikk legger politikerne på drivstoffavgiftene for at folk skal bruke mindre fossilt drivstoff. I neste øyeblikk oppfordrer de oss til å presse de samme prisene ned slik at vi kan få mer drivstoff for pengene. Forstå det den som kan, jeg gjør det ikke!

Les også: Noen har ikke visst hva de vedtok

La andre få vite om dette innlegget..