Høflighet og god oppførsel

Høflighet og god opførsel er en pryd for de unge. Www. Johnsteffensen. No

Høflighet og god oppførsel er en pryd for de unge

For barn. Om høflighet og god oppførsel. Råd som ble gitt for 106 år siden.

Bildet over viser en gutteklasse fra Haukeland skole i Bergen

– Høflighet koster intet, men utretter meget, skrev Østre Totens skolestyre i 1912. Dvs. for 106 år siden. Skolestyret gikk rimelig detaljert frem med hensyn til hvordan «de unge» skulle oppføre seg for å bli «en pryd» for andre. Reglene ble utgitt i plakats form, og foreldrene ble oppfordet til å ha plakaten «opslaat i hjemmene og skolerne». Nå har det imidlertid rent en del vann ut i havet siden den gang reglene ble skrevet, men jeg har følelsen av at det fins et og annet her som fremdeles kan være like aktuelt. Reglene til Østre Totens skolestyre var delt inn i fem punkter, alt etter hvor barn og unge kunne tenkes å oppholde seg…

I. I hjemmet

1: Vær ærbødig, lydig og hjælpsom mot dine forældre eller foresatte.

2: Vær snild mot dine søskende og tjernerne. Træt ikke med dem.

3: Prøv at glæde alle i dit hjem, saa blir du selv glad.

4: Opfør dig altid sømmelig naar du spiser.

II. I skolen

5: Vær ærbødig og lydig mot lærere og lærerinder.

6: Følg skolens regler. Fusk ikke. Lyv ikke. Behandle dine bøker pent.

7: Vær hjælpsom og venlig mot dine kamerater.

8: Tilstaa straks, dersom du har feilet.

9: Lat aldrig nogen bli mistænkt eller straffet i dit sted: ti dette er baade feigt og skammelig.

III. I lek

10: Gjør aldrig nar av dine kamerater. Lat være at kommandere over dem.

11: Vær venlig og ikke stridslysten; den kloke gir efter.

IV. Paa veien, i skog og paa mark

12: Hils høflig og venlig naar du møter nogen.

13: Gjør aldrig nar av gamle og skrøpelige folk, men hjelp dem naar det trænges.

14: Sæt ikke økenavn paa nogen.

15: Skrik og skraal ikke. Kast ikke papir efter veiene.

16: Skriv ikke paa vægger, dører, veistolper, grinder eller lignende.

17: Luk altid grind og led efter dig. Klyv ikke ned gjærder, og bræk ikke av gjærdestaur. Gjør ikke bensti.

18: Vær snild mot dyrene. Kast aldrig sten efter dem.

19: Skræm ikke smaafuglene, og ødelæg ikke deres reder.

V. Over alt

20: Vær høflig mot unge og gamle, fattige og rike.

21: Glem ikke at si: «Vær saa god!» naar du leverer noget, og at takke naar du faar noget.

22: Gjør dig til regel at banke paa naar du gaar ind til fremmede.

23: Avbryt aldrig nogen mens han taler, men vent med dine bemerkninger til han har talt ut.

24: Spyt aldrig paa gulver eller i trapper.

25: Hold dit legeme rent og dine klær hele og rene, om de end er tarvelige.

26: Glem ikke, at du skylder både dig selv og andre at være høflig i al din færd.

Høflighet koster intet, men utretter meget.

Vedtat i Østre Totens skolestyre den 27. februar 1912. Bedes opslaat i hjemmene og skolerne.

Les også om Prylestraff i skolen

Du har kanskje også interesse av serien om Min far skomakeren

Oppskriften på fenomenale frokostbrød finner du på www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..