Stell pent med barna, så får du ha dem som dine venner lenge…

Stell godt med barna så blir de dine venner for resten av livet... Www. Johnsteffensen. No

Barneoppdragelse

Stell pent med barna, så blir de dine venner lenge

Noen foreldre behandler barna sine dårlig. De kjefter og skriker til ungene i tide og utide. Voksne med lav frustrasjonsterskel synes barnas oppførsel kan være utidig, irriterende og provoserende. Hvis den voksne selv hadde blitt møtt på en tilsvarende måte av sin sjef i jobbsammenheng, ville vedkommende leder enten ha mistet jobben, eller at den ansatte hadde funnet seg noe annet å gjøre; dvs. byttet arbeidsplass. Dessverre kan små barn ikke gjøre et tilsvarende skifte. De er prisgitt sine foreldre på godt og vondt, og ved at barna stadig blir kjeftet på – eller kanskje endatil slått, lærer de at fordi jeg blir dårlig behandlet av de voksne, må jeg være lite verdifull. En del voksne glemmer at evnen til å tenke fornuftig, ikke er særlig godt utviklet hos barn. Dermed klarer barna heller ikke å forstå hvorfor foreldrene oppfører seg som de gjør. Barna tror egentlig at det er slik livet skal være…

Shetland sheepdog hverdag. Www. Johnsteffensen. NoDårlig selvfølelse

Barn som blir dårlig behandlet av sine foreldre gjennom oppveksten, får dårlig selvfølelse og sliter gjerne med å skape relasjoner senere i livet. Om noen blir slått, oppleves dette som en fysisk smerte. Men det å få kjeft til stadighet, eller oppleve at noen ofte skriker til deg – og kanskje også lirer av seg ord som aldri skulle eller burde ha vært sagt, blir som å slå et barn med ord. Resultatet blir smertefullt, smerter som kan bli enda verre å ta med seg videre; den psykiske smerten. Foreldre som evner å skape gode relasjoner til barna, og som behandler dem med respekt og kjærlighet, får barn som responderer på tilsvarende måte, barn som gjør sitt beste for ikke å skuffe foreldrene sine, og som gjerne oppfører seg slik at mor og far blir fornøyde. 

Rollemodell

Foreldre som er gode forbilder, får barn som ser opp til dem, barn som vil forsøke å bli akkurat som mor og far. Dersom du som voksen steller pent med barna, vil barna være der for deg også senere i livet. Stell pent med barna, så har du dem som venner lenge. Veldig lenge…

Les også om det som virker best; anerkjennelse

 

La andre få vite om dette innlegget..