«Samfunnets kanskje viktigste jobb»

Østlandskonsulentenes vei/bane-rapport om strekningen bergen-voss bør havne på historiens skraphaug jo før jo heller.

Når en statsminister møter seg selv i døren…

Tenk om også du, erna solberg, kunne komme til en slik erkjennelse når du nå møter deg selv i døren... Åpne øynene, fru statsminister, du kan ennå gjøre noe med det!
Tenk om også du, erna solberg, kunne komme til en slik erkjennelse når du nå møter deg selv i døren… åpne øynene, fru statsminister, du kan ennå gjøre noe med det!

Sitat av Erna Solberg: «Læreryrket har fått jevnt lavere status i det norske samfunnet gjennom de siste tre tiårene. Det er synd. Først og fremst er det synd fordi det er samfunnets kanskje viktigste jobb, men også fordi det er nøye sammenheng mellom et yrkes status og hvor mange som ønsker å utdanne seg til det. Spørsmålet nå er ikke hvorfor det er blitt slik, men hva vi kan gjøre for å endre det. Høyre vil lære av de landene som har lykkes i å heve lærernes status.

Jeg skjønner det bare ikke, Erna Solberg, at når du vet at «et yrkes status har sammenheng med hvor mange som ønsker å utdanne seg til det», så sitter du stilltiende og ser på at skolens arbeidsgiver (KS – som dere politikere, med Høyre i spissen, har overlatt ansvaret til) i disse dager går frem på en måte som vil gjøre det enda mindre attraktivt å bli lærer.

Det forundrer meg at du som påstår at læreryrket er «samfunnets kanskje viktigste jobb», ikke engasjerer deg i det hele tatt i det kaos som er i ferd med å utspille seg nettopp på denne samfunnsviktige arenaen. Titusenvis av lærere er i harnisk over at deres arbeidsforhold blir kraftig forverret gjennom KS sitt krav om å utvide arbeidsåret med seks uker. Du vet inderlig vel, Erna Solberg, at et slikt fremstøt kommer til å gi færre lærere i skolen, og at de beste pedagogene vil se seg om etter andre steder å jobbe. For hvorfor skal en bli i skolen når verken lønn eller arbeidstid oppleves som attraktiv…? Det var vel ikke dette du hadde i tankene…?

«Det er på tide å erkjenne at KS ikke var modne for denne oppgaven og returnere forhandlingsansvaret til staten,» har landsstyret i Skolenes Landsforening nettopp vedtatt. Det er så sant, så sant! Tenk om også du, Erna Solberg, kunne komme til en slik erkjennelse når du nå møter deg selv i døren…

Åpne øynene, fru Statsminister, du kan ennå gjøre noe med det!

 

La andre få vite om dette innlegget..