Absurd hvis et barn skal ha belønning for å oppføre seg normalt

Mh900442377a

Atferd og belønning av barn

Forskning viser at det er anerkjennelsen som uttrykkes sammen med belønningen, som har størst betydning for et barn.Det er viktig å være edruelig når det gjelder å belønne barns atferd. Forskning viser at det er anerkjennelsen som uttrykkes sammen med belønningen, som har størst betydning for et barn. De trenger å få høre gjentatte ganger at de voksne ser dem, og at de setter pris på det de gjør.

Den menneskelige kontakten overgår oftest pengegaver. Det forretningsmessige aspektet ved at barna skal ha penger for alt mulig, kan imidlertid lett overskygge det personlige innad i familien. Det blir absurd hvis et barn skal ha belønning for å oppføre seg normalt, hvis de voksne blir møtt med spørsmålet ”Hva får jeg for det da?”

Belønning kan ødelegge motivasjonen

Forskning viser at belønning kan virke stikk i strid med hensikten og ødelegge motivasjonen. Dette kalles undermineringseffekten.

Psykolog Jan Christophersen sammenligner ytre belønninger som for eksempel penger, med anabole steroider: Mye muskler på kort sikt, men nedbrytende på lang sikt. I de voksnes verden har det bl.a. vist seg at økonomiske bonuser i næringslivet snart mister sin effekt fordi folk tar belønningen for gitt og slutter å prestere ekstra.

Christophersen mener at dersom det økonomiske tankesettet slår inn i familiesfæren, risikerer en at vi får mennesker som er villig til å gjøre alt for penger, men som mangler verdier og holdninger.

Oppmerksomhet og anerkjennelse er det som betyr mest

Professor Terje Ogden mener at det som først og fremst motiverer barna, er de voksnes oppmerksomhet og begrunnete anerkjennelse; – Dette var fint, fordi…. Han legger også til – Straff kan virke, men er ikke å anbefale på grunn av mange bivirkninger. Terje Ogden mener imidlertid at en kan bøtelegge barna ved at PC, sykkel eller lommepenger blir inndradd for en periode. Velger en å gjøre dette, må barna ha en reell mulighet til å unngå slike type sanksjoner. Konsekvensen må aldri komme som lyn fra klar himmel.

La andre få vite om dette innlegget..