Fikk advarsel for uforsvarlig virksomhet

Dagen før hjerteoperasjonen.

Pasient døde etter legekonsultasjon

Dagen før hjerteoperasjonen.Jeg er glad for at jeg har en oppegående fastlege som tar meg på alvor. «Jeg kan ikke lukke ørene for det du sier», sa han til meg da jeg fortalte om det som hadde hendt noen dager tidligere, da jeg fulgte sønn, svigerdatter og barnebarn opp til hovedveien. Fastlegen var ikke i tvil: Han ville ha meg utredet – og det med en gang! Dermed måtte jeg parkere bilen, og så bar det like til Haraldsplass sykehus med diagnosen ustabil angina.

I siste nummer av medlemsbladet «Helse Aktuelt» (LHL Vest) fortelles det om en annen fastlege som dessverre ikke var like oppegående som min egen. Hans fatale feilvurdering resulterte i en advarsel fra Helsepersonellnemda som mente legen hadde vist faglig svikt/uforsvarlig virksomhet. Vedkommende lege hadde en pasient til behandling med samme symptomer som jeg, rent bortsett fra at han hadde kraftigere smerter. Ikke bare fikk han smerter under fysisk aktivitet, men også når han hvilte (hvilesmerter). Dette siste hadde heldigvis ikke jeg. I stedet for at fastlegen foretok en grundig undersøkelse av pasienten – og sendte ham på sykehus, skrev han ut en henvisning til spesialist. Senere samme dag fikk pasienten hjertestans og døde. Helsepersonellnemda konkluderte med at fastlegen hadde vist faglig svikt på et sentralt område for en allmennlege.

Jeg er svært takknemlig for at min fastlege, til tross for at EKG-undersøkelsen var normal, og at det ikke var noe i veien med hjertelyd, blodtrykk etc., la meg inn på grunnlag av sykehistorien og hans tanker om denne. Min aktelse for fastlegen har steget betraktelig! Jeg er svært glad for at han tok meg på alvor og ikke valgte å se det an en dag eller to… Dermed ble elendigheten oppdaget i tide, og jeg kunne opereres før jeg pådro meg noe infarkt, en hendelse som trolig ville fått dødelig utgang.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..