Barneoppdragelse

Ansvarlighet må læres! Det er ved å ha ansvar at vi lærer å ta ansvar.

Huskelapper fra ditt barn

Barneoppdragelse

 

Ikke skjem meg bort. Jeg vet veldig godt at jeg ikke bør ha alt jeg spør om. Jeg prøver deg bare…

Ikke vær redd for å være bestemt, Jeg synes det er best da. Det gjør meg trygg!

Ikke la meg få dårlige vaner. Jeg er avhengig av at du oppdager dem så tidlig som mulig.

Ikke irettesett meg foran andre mennesker (hvis du kan unngå det). Det er mye mer effektivt om du snakker rolig til meg når vi er alene.

Beskytt meg ikke for følgene av hva jeg har gjort. Jeg har behov for å lære ting på den vonde måten av og til…

Ikke la meg føle meg mindre enn jeg er. Det får meg bare til å oppføre meg overdrevent stor!

 

 

La andre få vite om dette innlegget..