When will they ever learn..?

Professor mh900422581

Antall lærere i norsk skole kommer til å falle drastisk de neste årene.Når skal politikerne ta inn over seg at Norge snart har et kjempeproblem i skolen?

De siste årene har politikerne vært snare på banen for gledesstrålende å kunne fortelle at stadig flere ønsker å bli lærere, og at utviklingen gir grunn til optimisme. Det de samtidig unnlater å opplyse om, er at mange av dem som søker lærerutdanningen, ikke er kvalifiserte – og at mange av søkerne derfor aldri vil komme inn på (eller starte på) utdanningen. Politikerne sier heller ingen ting om at 20% slutter i løpet av første studieår.

Bladet «Utdanning» kan fortelle at av 100 førstevalgssøkere til lærerutdanningen, så var det i 2011 bare mellom 37 og 49 som møtte til studiestart! Statistikken fra Samordna opptak dokumenterer tydelig at det er langt fra alle de som har fått studieplass, som virkelig begynner på studiet.

Det totale antall søkere har gått litt opp i 2012, men antall studenter som faktisk begynner på studiet, har kun økt med noen få prosent sammenlignet med tidligere år.

Når vi fra før av vet at over 20% av dem som fullfører lærerutdanningen, aldri noensinne kommer til å jobbe i skolen, så er det innlysende at utdannings-Norge har et kjempeproblem innen skoleverket, ikke minst tatt i betraktning av at svært mange lærere i årene som kommer, trer ut av yrkeslivet med pensjon.  

La andre få vite om dette innlegget..