Hva er meningen med livet?

Til ettertanke... Foto greg rakozy unsplash

Hva er meningen med livet?

Foto: Greg Rakozy / Unsplash

Til alle tider har mennesker undret seg over meningen med livet. Mange har hatt sterke synspunkter om dette, og svarene er mange og ulike alt etter hvem man spør. «Livet er det som skjer med oss,  når vi er ivrig opptatt med alt annet,» sier noen. «Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var livet,» tenker andre. Men hvor kommer vi fra? Hva skjer med oss når vi går ut av tiden? Fins det en Gud? Hvem skapte ham? Hva er meningen med livet…?

Vet du at det...Alt handler om tro og tvil. Enten tror man at Gud er til – eller så tror man at Gud ikke er til. Begge deler er tro. Ingen kan vite sikkert. Ingen av delene kan bevises – eller motbevises! Det er så mye mellom himmel og jord som vi mennesker ikke forstår. Vi forstår bare stykkevis og delt. Vi trenger ikke studere universet for å bli ydmyke og kjenne på egen utilstrekkelighet. Om du ser i deg selv, i din egen kropp, på det ufattelige samspillet som foregår der, føler man seg veldig liten. Vi forstår bare ikke hvordan alt dette er blitt til.

Så hvis vi skal finne ut av hva som er meningen med livet, har det bare relevans dersom man tror på Guds eksistens. Om man vil finne svar på eksistensielle spørsmål, meningen med livet, må vi finne svaret hos Gud. Ukens bibelord minner oss om dette:

Johannes 13 4 1

 

La andre få vite om dette innlegget..