Tuberkulose rykker stadig nærmere…

Tuberkulose må alltid tas på alvor. Den lever fortsatt i beste velgående...

Grunn til å være på vakt mot tuberkulose

Reisevirksomhet og migrasjon gir økt smittefare for tuberkulose i Norge

LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) het opprinnelig Tuberkuløses hjelpeorganisasjon (THO) fordi organisasjonen fra starten av var engasjert i den internasjonale kampen mot smittsom tuberkulose. På 1900-tallet var Norge et av de hardest tuberkuloserammete landene i Europa.

Selv om vi har vaksine som virker, er turberkulose i sin enkleste form ingen lett sak å bli kvitt.
Selv om vi har vaksine som virker, er turberkulose i sin enkleste form ingen lett sak å bli kvitt.

De som har levd en stund, husker de årlige pirquetprøvene på barneskolen, der helsesøster med en slags pennesplitt rispet ett eller to små sår på underarmen. Noen husker også godt skrekkscenariet om «40-stikkene» – senere BCG-sprøyten, som gjorde at barna ble vaksinert mot denne forferdelige sykdommen. BCG er fortsatt den eneste vaksinen mot turberkulose, og om få år kan 100 års-jubileet for utviklingen av BCG vaksinen feires.

I dag er det bare risikogrupper i Norge som blir testet, for den store majoriteten av oss er dette regimet historie. En del blir vaskinert mot sykdommen. En mener at folk flest ikke trenger å bekymre seg for tuberkulose i Norge. Men er vi likevel helt sikre…?

Nei dessverre. Økt reisevirksomhet og migrasjon (folkevandring) har ført bakterien tilbake til Europa. Det rapporteres også om flere tilfeller av turberkulose i Norge, og dette gir grunn til å være på vakt. For selv om vi har vaksine som virker, er turberkulose i sin enkleste form ingen lett sak å bli kvitt. En seks til åtte måneder(!) lang antibiotikakur må til, men dersom en er blitt smittet av den resistente varianten (MDR-TB), må pasienten gjennom en to år lang(!) hestekur for at sykdommen evt. skal slippe taket. Den aller verste tuberkuloseformen kalles XDR-TB («Extensively Drug Resistant Tuberculosis»). Det er kun flaks som gjør om man overlever denne varianten av sykdommen, der mykobakterien har tilpasset seg og vokst seg så sterk at selv ikke den kraftigste antibiotikakuren har effekt.

Grunn til å være på vakt når det gjelder tuberkulose

Sjekk alle de gode oppskriftene på havregrøt... Www. Johnsteffensen. NoSå selv om vi har kontroll på tuberkulose i Norge nå, må vi hele tiden være på vakt. På verdensbasis ble i 2011 hele 8,7 millioner syke av tuberkulose og 1,4 millioner døde av bakterien mycobacterium tuberculosis, som den tyske medisinprofessoren Juhann Lukas Schönlein allerede i 1839 ga navnet tuberkulose. Cirka 10 millioner barn(!) ble foreldreløse som følge av tuberkulosedødsfall i 2010.

Tuberkulose kan ramme alle kroppens organer, men oppstår oftest i lungene. Smittekilden er som nevnt en bakterie som kan passere slim og flimmerhår og nå like ned i lungeforgreiningene til de som puster inn smittebefengte dråper. Mycobakterien smitter via luften når en person med smittsom tuberkulose hoster, nyser, snakker, ler osv. Da blir ørsmå smitteførende dråper ført ut i luften.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..