Covid-19 viser konsekvensen av et underfinansiert helsevesen

Covid 19. Ill. Av martin sanchez unsplash

Nå ser vi konsekvensen av et underfinansiert helsevesen og regjeringens nedprioritering av beredskap.

Sakset. Www. Johnsteffensen. Foto joanna kosinska unsplash
Fra kronikk i vg – søndag 22. Mars 2020

Nedenstående er sakset fra en VG-kronikk søndag 22. mars 2020 ført i pennen av professor Nils Chr. Stenseth, epidemiolog Kyrre Kausrud og lege og spesialist i samfunnsmedisin Dag Hjelle. Fra deres kronikk siterer jeg noe viktig om pandemien:

«Det er skremmende at man ikke hadde planene klare – og at planene ikke var godt kommunisert – på et langt tidligere tidspunkt: Vi visste allerede tidlig i februar at korona-viruset ville komme til Norge, og at en epidemi i Norge ville kunne bli like alvorlig som i Kina. Da burde kunnskapsbaserte planer for ulike scenarier vært gjort klare så fort som mulig. Da hadde vi sluppet det som nå åpenbart er en rekke ad-hoc tiltak for å bøte på mangel på selv grunnleggende ting som hansker, masker og annet utstyr som allerede har begynt å gjøre seg gjeldende. 

Tiltakene i Kina har for øvrig fungert meget bra, ikke minst på grunn av et godt samspill mellom fagmiljøene og det politiske systemet. Kina er nemlig et land med mange og til dels meget solide doktorgrader i regjeringskontorene.

LES OGSÅ:

Verdensmarkedet bryter sammen. Hvor uventet var det, Erna Solberg?

Hodet har imidlertid ikke vært helt på plass i Norge – virker det som. Regjeringen har bygget ned beredskapen i norske sykehus som et ledd i sin privatisering og markedstilpasning. Dette har skjedd til tross for stadige og gjentatte advarsler fag fagmiljøene siden 2013.

Så sent som i 2017 og 2018 ble det ropt varsko fra en rekke tunge fagmiljøer om regjeringens nedprioritering av beredskap. Det får vi nå svi for.»

Les hele kronikken i VG: «Dette er ikke den siste pesten»

Ill. Martin Sanchez / Unsplash

La andre få vite om dette innlegget..