Angina pectoris. Når hjertemuskelen får for lite oksygen

Mh9004230161

Anstrengelsesangina

Anginasmerter skal tas på alvor. Ikke nøl med å oppsøke lege.Hjertets kransarterier, også kalt koronararterier, forsyner hjertemuskelen med bl.a. oksygen, noe som er nødvendig for at hjertet skal kunne «leve». Når det oppstår innsnevringer på en eller flere av disse arteriene (årene), blir oksygentilførselen mindre enn det som er hjertets behov. Dette viser seg særlig ved fysisk eller psykisk anstrengelse. Tilstanden er smertefull og betegnes gjerne som anstrengelsesangina. Typisk for denne type smerter er at de klinger av når anstrengelsen opphører.

Personer med anstrengelsesangina kan gjennom fysisk aktivitet utsette eller eliminere brystsmertene. Kondisjonstrening kan gi økt blodstrøm til koronararteriene, noe som ikke sjelden bidrar til økt kapillærtetthet (nye bitte små blodårer som dannes i hjertemuskelen).

Anginasmerter uten å anstrenge seg

Den som har anginasmerter må selvsagt få dette undersøkt hos lege. Får en anginasmerter uten at en anstrenger seg, f.eks. under hvile, bør en ikke utsette legekonsultasjonen. En slik ustabil angina må tas alvorlig.

Dersom en lider av angina (og har fått dette utredet medisinsk), er det viktig med lang oppvarming ved trening og annen energikrevende fysisk aktivitet. Dette gjelder ikke minst hvis treningen foregår ved lave temparaturer. En som lider av angina pectoris kan trene inntil han/hun kjenner anginasmertene, og så redusere arbeidsbelastningen – og gjerne benytte et nitropreparat for å redusere ubehaget. Dersom aniginaplagene tiltar, må en alltid få sjekket tilstanden hos lege.

La andre få vite om dette innlegget..