Skjærtorsdag. Det siste måltidet.

Jesu siste maltid med disiplene skjaertorsdag. Johnsteffensen. No

På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.’» Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet.

(Matteus 26, 17-19)

Skjærtorsdag er til minne om Jesu siste måltid med disiplene, dagen før korsfestelsen. Dette er også dagen da nattverden ble innført.  Ordet «skjær» betyr «ren». Det var mye som hendte med Jesus og disiplene denne dagen. Jesus vasket disiplenes føtter rene, han ble tatt til fange i Getsemane, forrådt av en av hans egne; Judas. Men mest av alt var skjærtorsdag dagen da Jesus og disiplene spiste påskemåltid sammen, et måltid som i følge jødene skulle finne sted fredagen, men fordi Jesus visste at han da ville bli korsfestet, fremskyndet han måltidet med disiplene til torsdag. Nattverden utgjør sammen med dåpen, de to sakramentene i Den evangelisk lutherske kirke. Nattverden er blitt feiret av de kristne i to tusen år. Måltidet er et fast ledd i alle kirkens hovedgudstjenester og skal være til styrke og oppreisning for den enkelte og for fellesskapet.

Bildet øverst på siden er «Nattverden», et maleri utført av Leonardo da Vinci og som fremstiller nattverden slik den beskrives i Bibelen. Maleriet måler hele 4,6 x 8,8 meter og fins i klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano. Arbeidet ble påbegynt i 1495 og avsluttet i 1498.

Paske akriviteter. Johnsteffensen. No. Alexa pixabay
Klikk på bildet for svært mange påske-aktiviteter,

 

La andre få vite om dette innlegget..