Hvis Maria og Josef hadde levd i dag…

Til ettertanke. Foto ved pexels julia volk

Hvis…

Akkurat nå. Tanker ut fra ord i bibelen. Til ettertanke... På www. Johnsteffensen. NoVideosnutten nedenfor er til ettertanke. Maria var i følge Lukas 2, 5 blitt lovet bort til Josef. At Maria var med barn uten at hun hadde vært sammen med noen mann, var ikke uproblematisk, men engelen hadde sagt til henne; «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.» (Lukas 1,35). 

Med dette som bakteppe, forsøk å forestille deg hvordan Maria og Josefs reise fra Nasaret til Betlehem kunne ha artet seg i dag. Kanskje hadde de begge vært aktive på sosiale medier…?

Det er til nå 56 innlegg under vignetten «Til ettertanke…» Klikk her om du vil lese flere.

Foto øverst på siden: Julia Volk / Pexels

Festleker med god sosial distanse. Foto thomas schutze unsplash. Www. Johnsteffensen. Noi 1
I disse korona- og juletider. Klikk på bildet for mer…

 

La andre få vite om dette innlegget..