Bibelord. Palmesøndag på et skarve esel…

Palmesondag. Brady leavell unsplash

Bibelord

«Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg!  Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: ‘Herren har bruk for dem.’ Da skal han straks sende dem med dere.»  Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten:          
  Si til datter Sion:
 Se, din konge kommer til deg,
 ydmyk er han og rir på et esel
 og på trekkdyrets fole.


 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:
 Hosianna, Davids sønn!
 Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
 Hosianna i det høyeste!


Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»

(Matteus 21, 1-11)

Jesus kommer ridende på et lånt esel. Han er ingen seierherre i sølvfarget rustning og med skinnende sverd, han kommer i et stille følge ridende på et skarve esel, «fredens dyr», et dyr som brukes til tunge bører og arbeid. Tilskuernes Hosianna-rop er ikke jubelrop, for «Hosianna» betyr «Frels oss nå». 

Jesus visste hva som ventet ham noen dager frem i tid, Han visste at timeglasset var i ferd med å renne ut. Han visste at han snart skulle dø for å frelse syndere. Profetens ord i Det gamle testamente minnet ham om det: «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jesaja 53,5).

Palmesøndag viser Jesu hellighet og hans ønske om å være nær oss. Jesus er ikke redd for det mørkeste mørke. Han vet at han skal dø på et kors, men han vet også at han tre dager senere kommer til å seire over dødsriket. Døden kan ikke holde på ham. Jesus viser veien til Gud. Jesus frelser de som tror på ham. «Den som vil følge etter meg, må ta sitt kors opp og følge etter meg»,  sier Jesus. Hvor villig er du til å gjøre det…?  (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto: Brady Leavell (Unsplash)

Syng gjerne med i dette koret:

La andre få vite om dette innlegget..