Et spørsmål om tro…

Til ettertanke 820x320 www. Johnsteffensen. Foto ben white unsplash

Et spørsmål om tro.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoLivet er et spørsmål om tro… Enten tror du at Gud er til – eller så tror du at Gud ikke er til.

Om du tror at Gud er til, hvor langt er du villig til å strekke deg for å ta konsekvensen av din tro?

Disse versene fra Johannes’ Åpenbaring  3,15-21 utfordrer oss: «Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier: -Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre øynene dine, så du kan se.

Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.»

Les også «Skjult tro»

Dere kaller meg mester... 820
Les også flere «til ettertanke». (klikk på «livsveven» i kategori-linjen øverst. )

La andre få vite om dette innlegget..