Gi din støtte til TV-aksjonen

A1 mh900425259

Støtt årets TV-aksjon!

Gi årets tv-aksjon din støtte!Så er det tid for TV-aksjon igjen. I år går inntekten til demensforskning. Jeg vil sterkt anbefale deg å støtte årets innsamlingsaksjon for dette er en sykdom som rammer stadig flere…

Da jeg var yngre, hendte det at vi vitset en del med det å være senil (som vi kalte det), det å være litt tutlete og glemsom. Vi syntes det var morsomt når en i venneflokken gikk inn i rollen som den som hadde problemer med hukommelsen – eller «husken»…

Men det var før – før vi fikk føle på kroppen hvor fortvilende ille sykdommen kan oppleves. For alzheimers sykdom er så meget mere enn bare det å glemme noe dann og vann. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, blir svært mye snudd på hodet – både for den som rammes og for hans/hennes pårørende.

Jeg hadde en bror. Han var fem år eldre enn meg, og det var han som ble rammet av tiltakende demens. Mest sannsynlig som følge av dårlig regulert diatbetes, en sukkersyke som var ute av kontroll. Det som rammet min bror, var en demens som ikke bare gikk ut over det kognitive og psykiske, men som også førte til et stort fysisk tap. Han svant inn i sin egen verden. Det var forferdelig å se hvordan han sakte, men sikkert gikk inn i seg selv og mistet evnen til å kommunisere med andre. Til slutt kom døden som en befrielse.

Jeg unner ikke min verste fiende å gjennomgå det som skjedde med ham. I en treårsåeriode erfarte vi hvor grusom og ubarmhjertig sykdommen kan forløpe. Sett i lys av dette var ikke en eneste demensvits morsom lenger. Ikke i det hele tatt!

Så glem ikke TV-aksjonen søndag 20. oktober. Gi så det monner! Demensproblemet er betydelig – og det vil komme til å øke i årene som kommer. Derfor trengs det mer forskning for at en kanskje skal kunne kurere eller treffe tiltak mot utviklingen av sykdommen. Til det trengs det penger, og i dag har du muligheten til å gi ditt bidrag. Gjør det!   

La andre få vite om dette innlegget..