Loven

Foto hans. Pixabay

Bibelord

«Syndens lønn er døden»

(Romerne 6, 23)

Å være fri fra synden innebærer ikke at du ikke lenger gjør feil eller synd. Det betyr at prisen for dine synder er betalt, en gang for alle!

Kanskje  kan denne historien si noe om dette: En konge ga lover som hele folket måtte følge. Konsekvensen av å bryte en av disse lovene var offentlig pisking. Etter en tid var det en som brøt loven, og dette viste seg å være kongens mor. Hva skulle kongen gjøre..? Hans dilemma var at lovbryteren var hans kjære mor, det andre var at han måtte ta konsekvensen av sin lov. Hvis ikke den ble håndhevet, ville det snart ende i anarki.

Kongen bestemte derfor at loven skulle håndheves. Moren ble ført fram på torget der bøddelen stod klar med sin pisk. Hun bøyde seg med blottet rygg, klar til å ta imot slagene. Etter litt ga kongen klarsignal, og bøddelen hevet armen for å sende av gårde det første sveipet. I samme øyeblikk tok kongen morens plass slik at piskeslagene rammet ham i stedet.

Dette var den eneste måten kongen i sin rettferdige kjærlighet kunne håndtere situasjonen på – og samtidig få fred. Han ville ikke fått fred dersom han lot være å håndheve loven og ikke fullbyrdet straffen. Han ville heller ikke fått fred om noen hadde pisket hans egen mor.   (JS)

«Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.»

(Jesaja 53, 5)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst:  Hans  (Pixabay)

Amazing Grace (Utrolig nåde)

La andre få vite om dette innlegget..