Leker til barnebesøk (8)

En del barneleker kan også brukes av større barn og voksne...

Leker til barnebesøk (johnsteffensen. No)Barnebesøk

Oppvisningslek som løser opp stemningen

En del barneleker kan også brukes av større barn og voksne...Denne leken går fint i mange selskapelige sammenhenger – ikke bare i barnebesøk. Også større unger (ungdom) finner leken artig. Men det betinger bl.a. at leklederen er 100% sikker på hvordan leken foregår. Her følger oppskriften…

 

Del 8   Leker til barnebesøk

 

OPPVISNINGSLEK NR 20    😀 

– Kjenner du Bottolfsen…?

Ta opp 4 – 5 personer. (Husk å vurdere om du har nok plass før du bestemmer deg for hvor mange deltakere leken skal ha. Se nedenfor.)

Still dem sammen på rekke ved siden av hverandre, med ansiktet vendt mot publikum. Sørg for at de står ganske tett, men la det være litt luft mellom deltakerne (ca. 10 cm). Lederen tar oppstilling på enden av rekken, tett inntil førstemann. Leklederen står også vendt mot publikum.

Så spør lederen sidemannen sin: «Kjenner du Bottolfsen?» Lederen har på forhånd instruert deltakerne i at de alltid skal svare følgende: «Hva for en Bottolfsen?» Etter dette svarer lederen: «Han som gjør sånn!» Nå tar lederen høyre hånd med sprikende, rette fingre opp mot nesen og holder tommelen inn til nesetippen.

Etter denne korte dialogen, er det lederens sidemann, han som fikk spørsmålet først, som nå skal stille samme spørsmål videre til nestemann i rekken. Han spør: «Kjenner du Bottolfsen?»  Naboen hans svarer: «Hva for en Bottolfsen?» Den som spurte, gjør nå det samme som leklederen sa og gjorde: «Han som gjør sånn!» (Holder sprikende, rette fingre ut fra nesetippen.)

Slik fortsetter deltakerne til alle holder sprikende fingre mot nesetippen. (Vær oppmerksom på at fingrene skal holdes i denne stillingen hele tiden, også etter at de har stilt sine spørsmål.)

Sistemann i rekken vender seg nå mot leklederen i motsatt ende. Han stiller samme spørsmål tilbake til leklederen, men nå svarer lederen med en ny runde spørsmål. Lederen spør sidemannen sin (den samme som han begynte med innledningsvis): «Kjenner du Bottolfsen?» Sidemannen: «Hva for en Bottolfsen?» Lederen: «Han som gjør sånn!» Nå setter lederen sin venstre hånd utenpå den høyre, der venstre tommeltott nå møter mot høyre lillefinger, alle ti fingre rett ut i luften. Og slik blir han stående mens spørrestafetten går videre fra person til person på samme måte som første gang…

Når alle i rekken er blitt spurt og står ved siden av hverandre på en rett rekke (Meget viktig!) med sprikende fingre (både høyre og venstre hånd), stiller sistemann det samme spørsmålet til leklederen. Når leklederen deretter spør sidemannen sin for tredje gang, setter lederen seg på huk når han sier: «Han som gjør sånn!» Når spørsmålene har gått hele rekken gjennom, skal alle deltakerne nå sitte på huk – som «perler på en snor», dvs. på en rett rekke.

Så kommer enda en spørrerunde. Nå introduserer leklederen en fjerde egenskap med denne Bottolfsen. Han holder ikke bare begge hendene med strake fingre ut fra nesetippen, han sitter ikke bare på huk heller… nei, han nå gjør han enda en ting; han sitter på huk med høyre fot strukket rett frem! 

Når alle deltakerene etter spørsmålsrunden nå sitter på huk med høyre fot strukket frem, kommer leklederen med nok et spørsmål til sin sidemann sin: «Kjenner du Bottolfsen?» Sidemannen svarer som alltid: «Hva for en Bottolfsen?» Leklederen: «Han som gjør sånn!!!» I samme øyeblikk som leklederen sier dette siste, dulter han litt kraftig til sidemannen sin med albuen. Resultatet blir at hele rekken straks ramler sidelengs av seg selv – som Dominobrikker, til stor latter fra deltakerne og publikum.

En del ting bør leklederen imidlertid merke seg: A) Sørg for at sistemann i rekken (helt på motsatt ende av leklederen) har litt ekstra plass slik at han ikke slår seg mot en bordkant, en stol eller et piano når raden faller sammen som Dominobrikker til slutt. B) Pass på at alle deltakerne holder plassene sine under hele leken. Det er svært viktig at de står på rekke – ved siden av hverandre – og ganske tett. C) Leklederen må sørge for å være helt sikker på fremgangsmåten, dvs. gangen i leken, ellers får han ikke til den helt nødvendige Domino-effekten til slutt.

Leker til barnebesøk fins på www.johnsteffensen.no

For andre leker til barnebesøk: Klikk på knappene nedenfor: 

[button link=»https://johnsteffensen.no/2012/11/leker-til-barnebesok-1/» color=»royalblue»] Oppvisning – Del 1[/button]

[button link=»https://johnsteffensen.no/2012/11/leker-til-barnebesok-2/» color=»royalblue»] Oppvisning – Del 2[/button]

 

[button link=»https://johnsteffensen.no/2012/11/leker-til-barnebesok-3/» color=»royalblue»] Oppvisning – Del 3[/button]

[button link=»https://johnsteffensen.no/2012/11/leker-til-barnebesok-4/» color=»royalblue»] Oppvisning – Del 4[/button]

 

[button link=»https://johnsteffensen.no/2012/12/leker-til-barnebesok-5/» color=»royalblue»] Oppvisning – Del 5[/button]

[button link=»https://johnsteffensen.no/2012/12/leker-til-barnebesok-6/» color=»royalblue»] Oppvisning – Del 6[/button]

 

[button link=»https://johnsteffensen.no/2012/12/leker-til-barnebesok-7/» color=»royalblue»] Oppvisning – Del 7[/button]

 

[button link=»https://johnsteffensen.no/kontakt/» color=»orange»] KLIKK HER for å gi respons, dele erfaringer, fortelle om andre leker![/button] 

 

Nesten hver fredag – flere leker til barnebesøk…

 

La andre få vite om dette innlegget..