Slik viser du sunt foreldrevett…

13 bud om foreldrevett gir råd om hvordan du kan følge opp ditt barn på en god og hensiktsmessig måte. Www. Johnsteffensen. No

Vis sunt foreldrevett!

13 regler for sunt foreldrevett

13 bud om foreldrevett gir råd om hvordan du kan følge opp ditt barn på en god og hensiktsmessig måte. Www. Johnsteffensen. No
13 bud om sunt foreldrevett gir råd om hvordan du kan følge opp ditt barn på en god og hensiktsmessig måte. Www. Johnsteffensen. No

Sunt foreldrevett er å vise sunn fornuft eller allminnelig fornuft når du har med barn å gjøre. De fleste foreldre vil at barna deres skal ha det fint og oppleve et godt fellesskap i fritiden. Idrettsbanen er en slik arena der barna får utfolde seg sammen med jevnaldrende.  (Fortsetter under annonsen.)

 

 

Om du følger de 13 reglene for sunt foreldrevett nedenfor, kan du som voksen, oppleves som en god støtte og en viktig ressurs for ditt barn og hans/hennes kamerater. Ha derfor følgende i tankene:

1: Husk at barnet ditt ønsker at du bryr deg om det som de er opptatt av, for eksempel at du er til stede på kamper, stevner og enkelte treninger.

2: Oppmuntre ditt barn så vel i medgang som i motgang. Unngå å gi din sønn/datter negativ kritikk.

3: Gi oppmuntring også til kameratene – ikke bare til ditt eget barn. Møt ditt barns venner og/eller konkurrenter med respekt, verdighet og vennlighet.

4: Respekter lederens disposisjoner og bland deg ikke opp i hans/hennes avgjørelser. Evt. uoverensstemmelser tas når barna ikke er til stede.

5: Hjelp ditt barn til å takle så vel seier som tap.

6: Ikke press ditt barn til å delta, men stimuler det til innsats.

7: Husk at den som styrer kampen, klubben eller stevnet, opptrer som barnas veileder. Du skal ikke i påhør av barna kritisere hans/hennes avgjørelser eller på annen måte blande deg opp i disse.

8: Når du snakker med ditt barn om hvordan det gikk, ha først og fremst fokus på barnets opplevelser, om det var morsomt eller spennende. Ikke bare på resultatet.

9: Sørg for at ditt barn har fornuftig utstyr, men overdriv ikke.

10: Husk at klubben, foreningen eller idrettslaget også har behov for voksenhjelp i blant. Vis respekt for arbeidet som gjøres og still opp om det er ønskelig.

11: Glem ikke at det er barnet som er utøveren, ikke du!

12: Det vesentlige er at ditt barn trives og har det kjekt sammen med sine lagkamerater – at det opplever et godt fellesskap.

13: Barna er dere sammen om, både klubb og foreldre/foresatte. Skal ditt barn ha det bra, må de voksne samarbeide og samhandle – og dra i samme retning. Gjør dere ikke det, vil barnet slites i stykker, og gleden ved å drive idrett eller være med i en forening eller klubb, forvitre.  

PS! Som forelder bør du ta deg tid til å reflektere over Sidney B. Simons tankevekkende innlegg om frykten for å mislykkes. Det samme gjelder innlegget om de tre foreldretypene

www.johnsteffensen.no – 13 bud om sunt foreldrevett

La andre få vite om dette innlegget..