Bruk av aske i hagen

Aske - hva kan vi gjøre med den? Www. Johnsteffensen. No

Aske som jordforbedring

Bruk av aske i hagen 

På denne tiden av året er det mange som fyrer med ved for å holde varmen. Men har du hage, bør du ta vare på asken som du tar ut av ovnen, i hvert fall hvis du fyrer med ren ved. Aske er et glimrende jordforbedringsmiddel. Den er basisk og skal derfor ikke brukes til planter som trives i sur jord, slike som rhododendron, azalea, hortensia og lyng. Aske er rik på kalk og kalium og kan med fordel brukes en rekke steder i hagen. Gressplenen f.eks. liker aske der avfallet gjør samme nytten som dolomittkalk. Vær likevel oppmerksom på at aske på plenen har en bieffekt; om en tråkker på plenen etter at en har strødd aske på den, tar en lett med seg asken inn i huset. Derfor kan det være en lur plan å drysse aske på plenen like før det begynner å regne. Til plenen er passelig dosering 10-15 kilo aske per 100 kvadratmeter. Men ikke overdriv.
 

Dosering av aske

Oppskriften på fenomenale frokostbrød finner du på www. Johnsteffensen. NoI et blomsterbed kan asken ha en noe sterkere dosering, ca 3 liter per 10 kvadratmeter. Asken kan med fordel arbeides litt ned i det øverste jordskiktet. Så lenge en bruker aske i moderate mengder, kan den anvendes til det meste (med unntak av surjordsplantene som ble nevnt ovenfor).  Det er en forutsetning at veden har forbrent godt (akefarge: grå-hvit). Hvis ovnen ikke har forbrent skikkelig, kan asken inneholde tjærestoffer, noe som ikke er egnet som jordforbedring. Det anbefales å drysse aske flere ganger, gjerne litt inn i selve vekstsesongen. Kaliumsaltene er lettoppløselige, og effekten av asken forsvinner forholdsvis raskt, avhengig av hvor mye nedbør som faller. I gamle dager benyttet en såkalt svedjejordbruk der en brente ned skog og dyrket mat i den næringsrike askejorda. Etter noen år var imidlertid næringen oppbrukt, og da ble et nytt skogområde satt fyr på.
 
Treaske (fra ren ved) sørger for høyere pH i jorden, og den virker raskere enn f.eks. steinmel. Aske består av; fosfor 2-4 %, kalium 6-10 %, kalsium 30-36 % samt rikelig med sporstoffer. Aske inneholder ikke nitrogen, det brant opp med resten av det organiske materialet. Bruk aldri aske fra trykkimpregnert trevirke eller malte materialer.

 

Snegler skyr aske 

Aske kan også brukes som vern mot snegler. Legg en liten voll med ren aske rundt planter som som du vil beskytte. Sneglene trekker seg hvis de blir nødt til å forsere en askekant eller askeområde. Vær likevel obs på at effekten avtar snart, særlig hvis det regner mye. I så fall må aske-vollen holdes ved like, dvs. legge mer aske rundt plantene. Men regimet kan ikke fortsette i det uendelige, for det kan snart bli for mye aske i nærheten av plantens røtter. Så kanskje kan en askekant rundt hele eller deler av bedet være et alternativ? Ellers kan tørket aske brukes på plenen for å hindre isbrann. Aske kan forsere issmelting på gangveier o.l., men bruk aldri aske i nærheten av husets inngangsparti for da kan asken lett bli et grisete problem innendørs. Endelig skal nevnes at det er en stor fordel om det er forholdsvis vindstille når asken drysses utover, men det sier vel seg selv…
 
 
 

La andre få vite om dette innlegget..