Den vet best hvor skoen trykker…

Østlandskonsulentenes vei/bane-rapport om strekningen bergen-voss bør havne på historiens skraphaug jo før jo heller.

Hvem bryr seg om vel om en skarve lærer…?

«Det er ingen som bryr seg om hva en skarve lærer mener om skolen», fikk jeg høre for litt siden. «Det som betyr noe, er hva forskning viser», la hun til.

"det er ingen som bryr seg om en skarve læreres meninger om skolen... " glem ikke at den vet best hvor skoen trykker som har den på. (www. Johnsteffensen. No)
«det er ingen som bryr seg om en skarve læreres meninger om skolen…» glem ikke at den vet best hvor skoen trykker som har den på. (www. Johnsteffensen. No)

Om jeg kontakter en skarve elektriker, skal jeg ikke da feste lit til det han sier? Eller har den skarve ingeniøren som snart skal gå av med pensjon, over hodet ikke peiling på utregninger og prosjekteringer? Skal jeg desavuere en skarve lege som har meninger om hva som feiler meg? Eller har den skarve sjåførlæreren ikke litt greie på trafikkale forhold? En skarve sykepleier, hva er vel hun? For ikke å snakke om en skarve rørlegger….

Men folk som sitter på et kontor og samler inn data fra nord og sør, og ut fra tallenes tale har sterke meninger om hva som er bra, og hva som ikke er bra, ja, de gjør en knefall for, for de har skjønt det! Selv om de ikke kan vise til en eneste arbeidsdag innen den profesjonen de synes å ha sterke meninger om. Byråkrater, konsulenter, kontorrotter, statistiskere….

Den vet best hvor skoen trykker som har den på, sier ordtaket. Det er et gammelt og velreflektert ordspill, men det er ikke mindre sant for det. En burde lytte mer til dem som står i jobben daglig, de som har skoene på. For de har erfaringer og meninger om mangt og mye. Og spør du dem, får du svar. Men forvent ikke at de tar seg tid til å flotte seg med fargerike grafer og mengdevis av tabeller på datamaskinen…

La andre få vite om dette innlegget..