Han er stått opp!

Maria magdalena. Fra musicalen "sangen om via dolorosa"

Det lir mot kveld. Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre, tar Jesus ned fra korset, svøper Ham i et linklede og legger Ham i en grav som er hogget ut i bergveggen.

Pilatus gir ordre om å holde vakt ved graven av frykt for at disiplene skal komme og stjele ham og si til folket at Han har stått opp fra de døde… Bedragerens profeti om at han skal bli levende igjen etter tre dager, må ikke gå i oppfyllelse. Det begynner å lysne; den første dag i uken… (Fortsettes nedenfor YouTube-vinduet)

 

Maria Magdalena

Maria Magdalena er tidlig denne morgen, for hun skal salve Hans kropp,

og der ved graven ser hun at stenen den er borte, av skrekk hun lamslått stopper opp!

 

Maria Magdalena, hvorfor leter du blant de døde?

Maria Magdalena, hvorfor leter du blant de døde?

 

Da skjer det mens hun står der, så rådvill og forferdet, to menn i skinnende klær

går til henne i nøden med trøsteord fra Herren: Vår Jesus Krist oppstanden er!

 

Maria Magdalena, hvorfor leter du blant de døde?

Maria Magdalena, Han er jo stått opp! Han er stått opp!

Han er stått opp!

 

Tekst og musikk: John Steffensen (Fra musicalen «Sangen om Via Dolorosa»/»Ballad of the Via Dolorosa»)

YouTube-klippet omfatter dessuten visen «Emmaus», hentet fra samme musical.

 

 

 

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..