Trygdeoppgjøret må bli mer rettferdig

Vladimir kudinov unsplash. Www. Johnsteffensen. No

Slik blir trygdeoppgjøret mer rettferdig.

Gamle er unge som er blitt eldreFlere partier på Stortinget har innsett at trygdeoppgjørene ikke fungerer optimalt. Ingen av politikerne hadde forutsett at ordningen med underregulering kom til å gi trygdede redusert kjøpekraft år etter år. I 2015, 2016, 2017 og 2018 gikk deres kjøpekraft ned.

I inneværende periode kan det være at de trygdede i snitt går i pluss med 1 promille, hvilket er i overkant av en krone dagen. Ett er sikkert; trygdeoppgjøret 2019 ga ingen grunn til jubel. 

Tekst: John Steffensen. Foto øverst: Vladimir Kudinov / Unsplash. I den lille vignetten over: JD Mason / Unsplash

Pensjon. Ordningen med underregulering fungerer ikkeTre krav bør etter min mening stilles til politikerne og trygdeoppgjøret:

1) Trygdede må gis reell forhandlingsrett, dvs. at de trekkes med i prosessen, og at de ikke får et politikerdiktat tredd ned over seg.

2) Innenfor en forsvarlig ramme må inntektsutviklingen for de trygdede bli på linje med lønnsmottakernes.

3) Resultatet av trygdeoppgjøret må behandles og godkjennes av Stortinget. Dette er IKKE tilfelle idag. Det er regjeringen som bestemmer trygden uten at de det gjelder, får være med i prosessen og uten at Stortinget må godkjenne oppgjøret.

Les også: Pensjonistene møter veggen

Dette må det bli slutt på! Pensjonssystemet rammer skjevt og urettferdig. Ingen er tjent med et slikt system. Da politikerne gikk inn for underregulering av pensjonene, dvs. samfunnets generelle lønnsøkning fratrukket 0,75 prosentpoeng, var det nesten ingen som så for seg at lønnsoppgjørene ville bli så beskjedne som de faktisk har vært de siste årene. Dermed har det årlige fratrekket i trygdeoppgjørene (0,75 prosentpoeng) ført til at pensjonistenes kjøpekraft er blitt sterkt redusert. Underreguleringen i sin nåværende form må derfor opphøre!

Det Anniken Hauglie (Høyre) ikke forteller…

En årlig pensjonsregulering ut fra gjennomsnittet av forventet lønnsvekst og prisvekst vil kunne gi et mer rettferdig resultat. Regjeringen tviholder derimot på dagens urettferdige regime og har presset gjennom sin vilje på alle nivåer. Det oppleves dessuten svært provoserende at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) påstår at trygdeoppgjøret «betyr økt kjøpekraft for pensjonister», vel vitende om at denne «økte kjøpekraften» kun utgjør 1 promille! Dvs. 35 kr måneden for minstepensjonister, mens fem av seks alderspensjonister får 40 kroner mer å rutte med i måneden. Anniken Hauglie vet inderlig vel at pensjonistene i tillegg har fått redusert kjøpekraft hvert eneste år fra 2015 til 2018. Men det sier hun ingenting om… 

Jeg vil presentere et opplegg som etter min mening vil fungere bedre enn dagens trygdeoppgjør-regime. Med mitt opplegg forvitrer ikke pensjonene – samtidig som statens totale pensjonsutbetalinger blir håndterlige. Mer om dette senere…

Les også: Pensjonene nede for telling

Visste du at pensjonssystemet rammer skjevt og urettferdig... Www. Johnsteffensen. No
Les mer om urettferdigheten. Klikk på bildet.

 

La andre få vite om dette innlegget..