De skal spotte Guds navn

Autumn foto pexels pixabay. Johnsteffensen. No

Bibelord

«Likevel spottet de Guds navn.»

(Johannes’ åpenbaring 16, 9)

Ukens bibelord er fra den siste boka i «Det nye testamente»; «Johannes’ åpenbaring». Dette er åpenbaringer om Guds plan for verden og menneskene, og hva som skal skje når denne verden forgår, og en ny verden blir skapt. Det var Johannes som fikk disse profetiene av Gud, men ingen kan med sikkerhet si hvilken Johannes det dreide seg om. Boka har opp gjennom historien blitt brukt om ulike samtidshendelser som der og da kunne passe med det som var blitt forutsagt i åpenbaringen. 

Johannes’ åpenbaring er Bibelens eneste apokalyptiske skrift. I religiøs sammenheng er apokalypse varsler om verdens undergang eller dommedag,  sjelens skjebne etter døden og en fremtidig ny verden. 

I følge Johannes skal det siste slaget på jorden finne sted på Harmageddon, en slette i Syria (Johannes’ åpenbaring 16, 16). Før dette inntreffer, er det mange hendelser og tegn som advarer menneskene om det som skal skje, men de aller fleste nekter å lytte til Gud eller bry seg om hans advarsler: «Likevel vil de spotte Guds navn». I det 16. kapitlet, der Johannes forteller om verdens ende, står det tre ulike steder at menneskene spotter Gud for hendelser som inntreffer i tiden før dommedag. Som om alt er Guds feil!

Jeg skrev for litt siden i innlegget «Livets logikk» at visne blader stammer fra trær, men at bladene ble visne da de rev seg løs fra treet. Dette kan være til ettertanke for de som mener at det onde kommer fra Gud. Faktum er at det ble ondt først etter at det ble løsrevet fra Gud. På samme måte som treets visne blader…   (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst:  Pexels  (Pixabay)

La andre få vite om dette innlegget..