Selvrettferdig

Til ettertanke... Www. Johnsteffensen. No. Foto joshua gresham. Unplash

Selvrettferdig.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. No«Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Hvordan kan du si til din bror: Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt! – når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.» Lukas 6, 41-42

Ikke noe menneske går gjennom livet uten å gjøre feil – eller synde mot Guds ord. Synd er det som skiller oss fra Gud. Ofte er vi blinde for egne feil, og kan lett bli opplevd som selvrettferdige. Vi hever oss over andre, og forsøker å innbille oss selv og de rundt oss at vi aldri gjør feil. 

I min ungdom var jeg med på å fremføre «Pekefingervisen» som tydeliggjør hvor tankeløst og uklokt det er å være opptatt av andres feil og svakheter. I visen het det bl.a.; «Når jeg vil peke finger på de andre, peker tre av fingrene mot meg. Den ene sa; ta det rolig nå, du er’ke bedre enn han du står og peker på. Så når jeg støtt skal peke på de andre, jeg kommer ingen vei. Nei, jeg skjønner at jeg må først ta fatt på de tre som er rettet mot meg…» 

Vi har lett for å dømme de som har andre meninger enn oss, de som er ulike oss selv – som velger annerledes, oppfører seg annerledes, osv. Dømmesyke, arroganse og selvrettferdighet er ikke ukjent for oss. Heller ikke Janteloven; «du skal ikke tro at du er noe, du skal ikke tro at du er mere enn oss».

Jesu lignelse om flisen og bjelken forteller noe viktig. Fordømmelsen av andre mennesker er ikke vår sak i det hele tatt. Vi har ingen rett til å avsi dom over andre, f.eks. om de er ekte, gode kristne eller ei, om deres livsførsel er troverdig – eller om alt bare er at spill for galleriet. Den kunnskapen er det bare Gud som har, og som blir hans anliggende når den tid kommer. Vi har ingen rett til å dømme – eller fordømme!

Foto øverst på siden: Joshua Gresham/Unsplash

Interaktive quizer drøssevis. Matthias tillen. Unsplash. Www. Johnsteffensen. No
Forsøk mer enn 40 interaktive quizer ved å klikke på bildet

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..