Selskapsleker (47) – Mime

Å mime et ord, en sang, et uttrykk eller en person er en populær selskapslek.

Selskapsleker for voksne

Kanskje er dette den ekte mime-leken?

Leker til festen – selskapsleker 47

Mime-leken

Johnsteffensen. No er størst på nett når det gjelder selskapsleker. Mime er en av svært mange. Se selv...
På jakt etter en selskapslek? Du finner 59 stykker her – klikk og se!

Utstyr: Ikke noe spesielt, bortsett fra at leklederen har planlagt oppdragene (eller oppgavene)

Å mime noe for andre er en gammel, god selskapslek. Leken kan gjennomføres på flere måter. Del gjerne besøket inn i to grupper (evt. tre). Gruppene konkurrerer etter tur. En gruppedeltaker mimer et ord, en sang, et uttrykk eller en person ved å bruke tegn, kroppsspråk og gester. De som er på lag med den som mimer, skal gjette seg frem til riktig svar innen en forhåndsavtalt tid. 

Når oppgaven er løst innenfor tidsfristen, er det den lagkameraten som svarte riktig, som skal mime neste gang det er dette lagets tur. Men først skal en deltaker fra det andre laget (evt. de andre lagene) mime. Det gis poeng for hvert riktig svar innenfor den tilmålte tiden. Det er lekleder som bestemmer hva som til enhver tid skal mimes.

Hvis ingen på laget klarer å gjette oppgaven, gis det null poeng. Neste gang noen på samme lag som fikk null poeng, skal mime, gjøres det av en deltaker som ikke har mimet tidligere i selskapsleken.  

Sjekk andre mime-leker som mimeleken «Drapsgåten» + «Miming på feile premisser»

Neste selskapslek: Hva er i glasset?

Alle selskapsleker for voksne

Foto øverst: R-region (Pixabay)

Fra snapchat 2023 johnsteffensen. No

 

La andre få vite om dette innlegget..