Politisk dusteløfte. Denne gang; Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Tidligere helse- og omsorgsminister, anne-grethe strøm-erichsen, kom med et skikkelig politisk dusteløfte om fastlegene...

Politisk dusteløfte

Kandidat: Anne-Grete Strøm-Erichsen (Arbeiderpartiet)

Tidligere helse- og omsorgsminister, anne-grete strøm-erichsen, kom med et skikkelig politisk dusteløfte om fastlegene...29. august 2012 kunne daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) stolt fortelle at det skulle bli mye lettere å komme gjennom til legekontoret på telefon, at det skulle gå raskere å få time og at fastlegene skulle tilby hjemmebesøk til pasienter som selv ikke kunne møte hos lege. Ordningen skulle tre i kraft 1. januar 2013.

Nå skal en selvsagt være forsiktig med å generalisere ut i fra selvopplevde hendelser, men Strøm-Erichsens løfte om at majoriteten (dvs. 80%) av telefonhenvendelsene skal bli besvart av fastlegen i løpet av to minutter, har aldri fungert i mitt tilfelle. Ikke en eneste gang! Hovedregelen har vært at jeg har måttet beregne svært god tid når jeg har forsøkt å komme gjennom til legesenteret. Jeg har flere ganger måttet ringe fem, seks, ti og tjue ganger uten å få svar. For ikke lenge siden holdt jeg på i 80 minutter – uten at jeg kom igjennom. Først neste dag ble telefonen besvart på tredje forsøk – etter anslagsvis 12 minutters venting. Jammen utgjort at jeg alltid skal havne i 20%-kategorien, dvs. i den minoritetsgruppen som ikke kan besvares i løpet av to minutter…

Pasientene ble dessuten av Anne-Grete Strøm-Erichsen lovet legetime raskere enn før, dvs. innen fem arbeidsdager.

Akk ja, intensjonene var nok gode, men evnen var det verre med. Ikke vet jeg hvilken tilrettelegging og hvilket planleggingsarbeid som hadde gått forut for hennes «valgflesk», men dette er en slik sak som en politiker ikke bare kan trekke frem fra ermet og si at sånn skal det bli, uten at de som skal utføre jobben, har gått god for at dette er gjennomførbart i praksis. En trenger ikke være minister for å skjønne at i et travelt legesenter, der en fra sentralbordet skal håndtere mange henvendelser både på telefon, data og på venterom, vil ha betydelige problemer med å overholde et slikt to-minuttersløfte. 

Dette utspillet hører neppe til Anne-Grete Strøm-Erichsens smarteste. Kanskje gremmes hun i dag over at hun våget å forespeile nordmenn dette. Hvem vet…?

Les mer om Strøm-Erichsens løfter her

La andre få vite om dette innlegget..