Barn og skole. Vær raus med ros!

Glem ikke at det ligger mye omsorg i det å sette grenser! Vær en tydelig voksen som ikke kvier seg for å si "nei" i blant. Ingen har godt av å få viljen sin alltid!

Skole og hjem må trekke i samme retning

Glem ikke at det ligger mye omsorg i det å sette grenser! Vær en tydelig voksen som ikke kvier seg for å si "nei" i blant. Ingen har godt av å få viljen sin alltid!Det betyr svært mye at du som forelder, støtter opp om skolens oppgaver. Det kan komme til uttrykk på flere måter; bl.a. gjennom å følge opp skole- og leksearbeidet og være genuint interessert i dette.

Vær raus med ros for innsats og framskritt! Snakk positivt om skolen når barna er til stede. Sørg for at din sønn eller datter møter uthvilt og har spist før skoledagen starter. Pass på at matpakken fins i skolesekken. I en periode kan det også være nødvendig at en voksen sjekker ranselens innhold. Dessverre er det mange barn som glemmer skolematen hjemme, som ikke har noen matpakke med seg – eller som ikke har spist skikkelig frokost før skoledagen startet. Slike barn vil lett komme til å underprestere på skolen, fordi de har for lite «drivstoff» (energi) til å møte skoledagens utfordringer med.

Foreldre bør ta del i skolens sosiale liv, møter og arrangementer, ikke minst foreldremøter og utviklingssamtaler. Disse må prioriteres . Når foreldre har skolen høyt på dagsorden og signaliserer at dette er en viktig arena, så vil en slik holdning også gi positive ringvirkninger for barnet. Foreldre som ikke bryr seg, som ikke gidder – eller som prioriterer andre gjøremål enn skolen, gir et svært dårlig signal overfor sine barn.

Oppmuntre ditt barns evne til å skape godt kameratskap. Gi en tydelig anerkjennelse for slikt. Fordi skole og hjem er sammen om barna, er det viktig at du som forelder samarbeider med skolen til beste for barnet. Skole og hjem må ikke trekke i hver sin retning. Den eneste som taper på det, er ditt barn.

Til slutt vil jeg gi deg et kjempeviktig råd. Det er vesentlig og uhyre fremtidsrettet at du som far eller mor, er en tydelig voksen som setter grenser for dine barn, og som fjerner enhver tvil om hvem det er som bestemmer i hjemmet. Voksne som gjør foreldrerollen utydelig, og som stiller seg på lik linje med sine barn som et slags demokratisk kompromiss, får ofte problemer med barna sine senere i oppveksten. Det er viktig med tydelige voksne, med signifikante rollefigurer eller forbilder. Mamma eller pappa må gå foran og vise vei. De må også våge å sette foten ned, være grensesettende overfor sine barn. Glem ikke at det ligger mye omsorg i det å sette grenser! Vær en tydelig voksen som ikke kvier seg for å si «nei» i blant. Ingen har godt av å få viljen sin alltid! 

John Steffensen

La andre få vite om dette innlegget..