Mye på kort sikt, men nedbrytende på lang sikt…

Det er svært viktig at de voksne ser sine barn og responderer positivt på det de gjør!

Ytre belønninger kan fungere som anabole stereoider

Det er svært viktig at de voksne ser sine barn og responderer positivt på det de gjør!Atferdsterapi (eller atferdsmodifikasjon) innebærer bl.a. å forsterke ønsket atferd ved bruk av ros, oppmuntring, premier eller andre former for belønning. Uønsket atferd skal så langt det er mulig ignoreres. Goder og privilegier kan trekkes tilbake, mens straff er en lite egnet metode for endring av atferd. Dette i følge mange atferdsforskere.

Når det gjelder bruk av belønning, er det viktig å treffe bevisste valg, opptre edruelig. Forskning er tydelig på at det er selve anerkjennelsen som blir uttrykt sammen med belønningen, som har størst betydning for barna. De må gjentatte ganger få høre at de voksne ser dem, og at de setter pris på det de gjør. Dette er etter min mening et vesentlig anliggende, det at en stadig «ser» sine barn og responderer positivt.

Den menneskelige kontakten overgår stort sett det meste, endatil pengegaver. Det forretningsmessige aspektet ved at barna skal ha penger for alt mulig, kan lett overskygge det personlige innad i familien. Det blir absurd hvis barn skal ha belønning for å oppføre seg normalt, hvis de voksne blir møtt med spørsmålet ”Hva får jeg for det da?”

Forskning viser også at belønning kan virke stikk i strid med hensikten og ødelegge selve motivasjonen (Dette blir kalt undermineringseffekten). Psykolog Jan Christophersen sammenligner ytre belønninger som for eksempel penger, med anabole steroider: Mye muskler på kort sikt, men nedbrytende på lang sikt. I de voksnes verden har det bl.a. vist seg at økonomiske bonuser i næringslivet snart mister sin effekt fordi folk tar belønningen for gitt og slutter å prestere ekstra.

Christophersen mener at dersom det økonomiske tankesettet slår inn i familiesfæren, risikerer en at vi får mennesker som er villig til å gjøre alt for penger, men som mangler verdier og holdninger.

Professor Terje Ogden, forskningsleder ved Atferdssenteret i Oslo, mener at det som først og fremst motiverer barna er de voksnes oppmerksomhet og begrunnete anerkjennelse; – Dette var fint, fordi….

Han legger også til – Straff kan virke, men er ikke å anbefale på grunn av veldig mange bivirkninger.

Han mener imidlertid at en kan bøtelegge barna ved at PC´en, sykkelen eller lommepengene blir inndradd for en periode. Men gjøres dette, må barna ha en reell mulighet til å unngå slike sanksjoner. Konsekvensen må ikke komme som lyn fra klar himmel.

La andre få vite om dette innlegget..