Når belønning blir feil

Barn trenger a bli sett... Foto ketan rajput unsplash

Når belønning virker stikk i strid med hensikten.

Oppdragelse. Tema. Www. Johnsteffensen. No
Når belønning blir feil…

 

 

 

Hvis man praktiserer bruk av belønning i barneoppdragelsen, er det viktig å være edruelig og ikke tro at all form for belønning er av det gode. En mengde forskning tilsier at det er selve anerkjennelsen som uttrykkes sammen med belønningen, som har størst betydning. Barna må gjentatte ganger få høre at de voksne ser dem, og at far/mor setter pris på det barna gjør.

Mye på kort sikt, nedbrytende i lengden
Jubelvignett 2 for johnsteffensen. No
10 år på nett

Det forretningsmessige aspektet ved at barn skal ha penger for alt mulig, kan lett overskygge det personlige i en familie. Det blir absurd dersom et barn skal ha belønning for å oppføre seg normalt, eller hvis de voksne møtes med motspørsmålet; ”Hva får jeg for det da?” Forskning viser at belønning noen ganger virker stikk i strid med hensikten, og at belønning kan ødelegge for selve motivasjonen. Dette kalles undermineringseffekt. Flere psykologer sammenligner ytre belønninger som for eksempel penger, med anabole steroider: Det gir mye muskler på kort sikt, men nedbrytende på lang sikt. Endatil i de voksnes verden har det vist seg at økonomiske bonuser i arbeidslivet etter hvert kan miste sin effekt, fordi de ansatte tar belønningen for gitt og dermed slutter å yte eller prestere ekstra.

Les også første del i serien: Barns indre kompass og Botox-syndromet
Kan miste gode holdninger

Man skal virkelig tenke seg godt om dersom et slikt økonomisk tankesett blir en del av familiesfæren. Resultatet blir da gjerne at man får mennesker (familiemedlemmer)  som er villig til å gjøre alt for penger, men som mangler verdier og holdninger.

Aldri som lyn fra klar himmel

God og bevisst adferdsterapi kan også innebære at goder og privilegier må trekkes tilbake for en periode, men at sanksjonen alltid må ha en tydelig sammenheng med det man ønsker at barna skal lære. Et nettbrett eller en smarttelefon, en sykkel eller lommepenger kan inndras for en periode, men velger man å gjøre dette, må barna først få en reell mulighet til å unngå sanksjonen. Konsekvensen må aldri komme som lyn fra klar himmel, og den skal alltid være tidsbegrenset. 

Les: Tenk deg godt om før du gjør noe drastisk

Tekst: www.johnsteffensen.no – Foto øverst: Ketan Rajput / Unsplash

Den gang da... Fortellinger fra 50 og 60 tallet. Www. Johnsteffensen. No forsiden 1
Les «gamle fru bøs fotballmål» og flere andre fortellinger ved å klikke på bildet over.

La andre få vite om dette innlegget..