Konstruktiv kritikk

Konstruktiv kritikk. Www. Johnsteffensen. No. Foto charles deluvio unsplash

Hvordan kritisere konstruktivt.

Når kritikk blir en kilde til utvikling

Tekst: John Steffensen / Foto: Charles Deluvio (Unsplash)

Noen ganger kan det være lurt å tenke seg om før man sier noe negativt. Spør deg selv om det er nødvendig å kritisere den andre? Hvilken nytte har kritikken? Hva ønsker du å oppnå? Og dersom du kritiserer, er du da sikker på at det du sier, virkelig er sant? Er kritikken rettet mot rett person? Vær i det minste sikker på at «adressaten» er riktig!

Av og til kan det være lurt å ikke kritisere, for man sparker ikke den som ligger nede. Er du sikker på at vedkommende trenger mer kritikk? Noen ganger kan det fungere mye bedre om du finner noe positivt å komme med – noe som kan få dialogen mellom dere i gang igjen?

Er det din egen utilstrekkelighet som ligger bak?
Pekefingervisen foto johannes w unsplash bearbeidet av john steffensen
Aktuelt om det å kritisere. «pekefingervisen». Klikk på bildet.

Er du sikker på at det ikke er din egen utilstrekkelighet eller dine egne personlige problemer og behov, som får deg til å kritisere andre, og gjennom dette får fokuset bort fra deg selv? Kan det tenkes at din kritikk er urettferdig, og at du kan risikere å bli avslørt ved at det kommer for en dag hva det var som egentlig lå bak kritikken? 

Du må vedstå deg din kritikk, ellers kan du la være 

Er du innstilt på å bidra til at et problem kan finne en løsning, eller er det slik at du bare tømmer edder og galle for deretter å stikke av eller unndra deg? Våger du å fremme din kritikk face to face med den det gjelder, eller skygger du banen og kun prater i kriker og kroker? Dersom du ikke kan vedstå deg din kritikk, skal du holde deg for god til å kritisere! 

Konstruktiv kritikk kan være rett og viktig

Å motta kritikk kan være både ubehagelig og utfordrende. Kritikken kan oppfattes som et personangrep eller en trussel. I og med at kritikk kan føles ubehagelig, kan det være lurt om å vurdere om dette er kritikk som noen kan ta lærdom av. Konstruktiv kritikk er viktig for at man skal kunne utvikle seg som menneske, venn eller kollega. Sånn sett kan kritikk bli en kilde til utvikling.

Det fins forhold som det ikke har noen hensikt å kritisere

Men måten kritikken kommuniseres på, er ikke likegyldig, og den kan bli avgjørende for hvordan vi forholder oss til den, om vi føler at kritikken er berettiget. Om du er usikker på hvordan din kritikk vil bli tatt i mot, kan det være greit å trekke frem noe positivt først, deretter det som du vil at den andre kan gjøre annerledes, for så å runde av med noe positivt igjen. Unngå for enhver pris personangrep. Opptre saklig og to the point. Er det noe som ikke kan endres på, har det heller ingen hensikt å kritisere noen for det.

La andre få vite om dette innlegget..