Da halve Norge ble lurt trill rundt…

Flere milliarder var blitt unndratt beskatning...

Flere milliarder var blitt unndratt beskatning...Nrk-spøk førte til panikk

Så er det allerede blitt april…! Tiden flyr, det er sikkert og visst. Synes faktisk den renner av gårde fortere nå enn da jeg var yngre. 

Akkurat denne dagen har vi lov til å narre hverandre. Alle forsøker seg, ikke bare privatpersoner, media har også kastet seg på denne skikken. Vurderte en stund om jeg skulle benytte dagen i dag til en aprilspøk jeg også, men lot det være.

Av alle aprilspøker jeg har vært med på, må en av de mest vellykkete være den som Nrk nyheter hadde for noen tiår siden. Da var det utrolig mange nordmenn som ble lurt. Politi, advokater, banksjefer, bankfunksjonærer, skattefunksjonærer og politikere ble nedringt av titusenvis av panikkslagne mennesker. 1. april var en lørdag, og denne morgenen fortalte Nrk at flere hundre låsesmeder og sveisere, assistert av politiet og folk fra skatteetaten, siden fredag ettermiddag hadde vært i gang med å åpne samtlige av landets bankbokser fordi Finansdepartementet og skattedirektoratet hadde registrert at flere milliarder kroner var blitt unndratt beskatning. Mange av disse pengene ble trolig oppbevart i landets bankbokser, kontanter og verdier som ikke ble oppgitt på selvsangivelsen og dermed ikke beskattet. I løpet av denne helgen skulle samtlige bankbokser i Norge saumfares, og verdiene som ble oppbevart i disse, skulle registreres og sammenholdes med det som hver enkelt bankboksinnehaver hadde oppgitt til myndighetene.

Reaksjonen uteble ikke. Den ble faktisk betydelig sterkere enn noen hadde forestilt seg. Titusener tok umiddelbart kontakt med øvrighetspersoner for å sjekke lovligheten av inngrepet og protestere på dette. Var det kanskje noen som hadde dårlig samvittighet…? Noen som hadde grunn til å frykte konsekvensene…? Det kunne virke slik…  Lettelsen (og sinnet) var enormt da man omsider klarte å koble Nrk-innslaget til nettopp 1. april.

La andre få vite om dette innlegget..