Håndholdt mobil mens du kjører, kan koste deg dyrt…

Håndholdt mobil samtidig som en fører bil, kan koste en svært mye... Www. Johnsteffensen. No

Se deg ikke blind på boten på 1 650 kroner…

Bruk av håndholdt mobil mens du kjører, kan ramme deg hardt; opp til 6 års fengsel

De fleste som bruker håndholdt mobil mens de kjører, vet at dette er straffbart. I skrivende stund er boten 1 650 kroner. Men de færreste tenker over at dersom mobilbruken, f.eks. det å skrive, sende eller lese tekstmeldinger samtidig som en er sjåfør, kan føre til enorme kostnader dersom en blir skyld i en ulykke pga. mobilbruken. Hvis bruk av håndholdt mobil resulterer i en ulykke som skyldes uoppmerksomhet, er strafferammen opp til 3 års fengsel ved alvorlig personskade, og opp til 6 års fengsel ved død. Straffelovens § 280 sier at: «Med fengsel inntil 3 år straffes den som uaktsomt volder betydelig skade på en annens kropp eller helse.»  Og § 281: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som uaktsomt forvolder en annens død». I tillegg kan det også komme erstatningskrav og/eller regresskrav.

Mange tenker ikke over dette når de bruker håndholdt mobil under kjøring. Det kan være fort gjort at en liten tue velter et stort lass. Eller at en kort sms kan få dramatiske konsekvenser, f.eks. at du kjører på et menneske. Så derfor; kjør med vett og forstand, og hold øynene på veien – og ikke på mobilen. Hvis du opptrer uaktsomt, kan det nemlig koste deg dyrt, i tillegg til at du risikerer å ødelegge uendelig mye for andre som uforskyldt ble rammet av din uvettige mobilbruk.

La andre få vite om dette innlegget..