Lekser og skolearbeid – Viktig at foreldre følger opp barna sine.

Lekser og skolearbeid: viktig at foreldre følger opp barna sine!

Lekser og skolearbeid ikke bare barnas ansvar!

Slik kan hjemmet bidra for å støtte opp om barnas skolegang og klassemiljø

Viktig at foreldrene viser  interesse for barnas lekser og skolearbeid.Det er viktig at foreldre støtter opp om skolens oppgaver. Dette kan bl.a. gjøres ved å følge opp skole- og leksearbeidet.

Vær flink til å gi ros for innsats og framskritt! Snakk positivt om skolen når barna er til stede. Sørg for at barnet ditt alltid møter uthvilt på skolen, og at det har spist før det ringer inn til første time. I en periode kan det være nødvendig at en voksen sjekker ranselens innhold hver dag. Pass bl.a. på at barnet alltid har med seg matpakke.

Som forelder skal du ta del i skolens sosiale liv, møter og arrangementer, spesielt foreldremøter og utviklingssamtaler. Disse må prioriteres høyt!

Oppmuntre ditt barns evne til å skape et godt kameratskap. Gi tydelig anerkjennelse av ethvert initiativ i så måte. Det betyr mye for ditt barns evne til å etablere vennskap med andre at dere som foreldre legger til rette for vennerelasjonen, f.eks. ved at ditt barn gis mulighet til å ha venner inne hos seg. Noen ganger også ved at dere voksne sørger for en hyggelig overraskelse til besøket; som f.eks. nystekte vafler, boller, kakao, en skål med nøtter eller en egnet film…

Fordi skole og hjem er sammen om barna, er det viktig at du som forelder samarbeider med skolen til beste for ditt barn. Skole og hjem må ikke trekke i hver sin retning. Alle taper på at samarbeid og samhandling ikke fungerer, i særdeleshet barnet.

Forsøk å løse konflikter på laveste nivå. Glem ikke at det ligger mye omsorg i det å sette grenser! Vær en tydelig voksen som ikke kvier seg for å si «nei» i blant. Ingen har godt av å få viljen sin alltid! 

Pass på at du/dere ikke ender opp som curlingforeldre som hele tiden går foran for å beskytte barnet mot alle tenkelige farer eller problemer. Ditt barn har godt av å kunne takle og løse problemer også på egen hånd. Barn som går gjennom barne- og ungdomstiden uten å støte på en eneste utfordring eller et problem fordi foreldrene hele tiden har grepet inn og løst problemene for dem, blir alt for avhengig av sine foreldre. Studier tyder på at slike barn har vanskelig for å ta viktige beslutninger i senere livet.

 

La andre få vite om dette innlegget..