Mdg dette sier partiene om skole1

Miljøpartiet De Grønne vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen slik at læreren får tid til å være lærer

Kommunenes ressursbruk i skolen spriker betydelig. Hvordan rimer den enorme forskjellsbehandlingen med lovens krav om at skolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring. Miljøpertiet De Grønne forteller hva de vil gjøre med dette…

Miljøpartiet De Grønne vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen slik at læreren får tid til å være lærer Les hele artikkelen
Krf dette sier partiene om skole

Kristelig folkeparti går ikke inn for øremerking av penger til skole fordi lokalpolitikerne vet best hva lokalsamfunnet trenger

Kommunenes ressursbruk i skolen spriker betydelig. Hvordan rimer den enorme forskjellsbehandlingen med lovens krav om at skolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring. Krf forteller hva de vil gjøre med dette…

Kristelig folkeparti går ikke inn for øremerking av penger til skole fordi lokalpolitikerne vet best hva lokalsamfunnet trenger Les hele artikkelen
Sv dette sier partiene om skole

Sosialistisk Venstreparti vil ha maks 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn, og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn

Kommunenes ressursbruk i skolen spriker betydelig. Hvordan rimer den enorme forskjellsbehandlingen med lovens krav om at skolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring. SV forteller hva de vil gjøre med dette…

Sosialistisk Venstreparti vil ha maks 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn, og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn Les hele artikkelen
Frp dette sier partiene om skole

Fremskrittspartiet vil likebehandle offentlige og private skoler, og la private skoler utvikle sin egenart, læreplan, organisering, m.m.

Kommunenes ressursbruk i skolen spriker betydelig. Hvordan rimer den enorme forskjellsbehandlingen med lovens krav om at skolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring. Fremskrittspartiet forteller hva de vil gjøre med dette…

Fremskrittspartiet vil likebehandle offentlige og private skoler, og la private skoler utvikle sin egenart, læreplan, organisering, m.m. Les hele artikkelen