Når «liker» ikke duger på Facebook. Og litt til…

Tds e1441814709318

Når «liker» ikke duger på Facebook. Og litt til…

Det har vært både interessant og tidkrevende å lage serien «Dette sier partiene om skole». De ni største partiene har fortalt om hvordan de ser på den ulike ressursbruken i skolen holdt opp mot Opplæringslovens krav om likeverdig opplæring.

Noen av dere har kommentert artiklene på Facebook, andre har «delt» innleggene. Sånt er selvsagt hyggelig. Men så er det at Facebook nok en gang viser sin utilstrekkelighet, for hva er det en eventuelt «liker»…? Er det artikkelen og/eller serien, eller er det partiet som presenteres, eller mine nøytrale kommentarer partiløs som jeg er? Noen ganger blir det vanskelig med «likes» fordi det ikke går klart frem hva en liker eller hva som fenger en. Da kan det være bedre å dele og samtidig knytte en kommentar til delingen.

Sånn er det med Facebook, og jeg vet at folkene bak konseptet har forsøkt andre løsninger også, men aldri funnet et bedre alternativ. I en del settinger blir det håpløst å «like», som når noen deler en video av dyr som mishandles, eller en du kjenner har mistet et nært familiemedlem, osv. På samme måte kan det være vanskelig å like et parti som du egentlig ikke vil bli assosiert med. Men du kan gjerne vise at du liker måten partiet blir presentert på fordi du er enig med kommentaren eller argumentasjonen. Dessuten er det jo hemmelig valg, og mange ønsker ikke å tone flagg og si hvilket parti de sympatiserer med eller stemmer på. Derfor gir en heller ingen «liker». Og så er det en del – egentlig ganske mange – som ikke kan fordra politikk eller politikere.

Men uansett utgangspunkt, jeg synes artikkelserien får frem ulikhetene partiene i mellom. Og disse ulikhetene gjenspeiles tydelig i partienes argumentasjon når det gjelder nevnte problemstilling; ressursbruken i skolen. Så hvis du ikke har lest noen av innleggene, vil jeg anbefale deg å gjøre dette nå. Du kan for eksempel konsentrere deg om de få partiene som ligger nærmest din politiske oppfatning . Klikk på partinavnene nedenfor, så får du vite hvordan de svarte på mine tre skole-spørsmål.

Venstre

Senterpartiet

Rødt

Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Sosialistisk Venstreparti

Miljøpartiet De Grønne

 

 

La andre få vite om dette innlegget..