KS gjør skolen til en mindre attraktiv arbeidsplass

Om læreren ikke evner å formidle alt i matematikk, fortvil ikke. På internett fins et vell av muligheter. Har en selvdisiplin og setter av noen minutter daglig, kan prestasjonene i matematikk fort bli kraftig forbedret.

Undertegnede er i den heldige situasjon at han kan gå av med AFP når som helst. I så måte behøver jeg ikke å forholde meg til den gryende konflikten mellom KS (Kommunenes Sentralforbund) og lærerne. At pedagogenes arbeidsår kan bli utvidet med inntil 6 uker bekymrer meg likevel i stor grad, for dersom dette forslaget blir gjennomført, er jeg overbevist om at flukten fra læreryrket kommer til å øke! For hvem vil søke seg til læreryrket når verken lønn eller arbeidstid er attraktiv? Så enkelt er det, og dette bør KS innse; de er på ville veier når de vil binde lærerne enda mer. Det er ikke slik «drømmelæreren» skapes, ikke gjennom tvang og binding, for den slags skaper mistrivsel og misnøye, noe som igjen dreper kreativitet og arbeidsglede.

KS sitt forslag vil gjøre skolen til en mindre attraktiv arbeidsplass. Derfor bør KS og politikerne ta til fornuft, for dette er definitivt ikke veien å gå for norsk skole. Heldigvis behøver ikke dette å ramme meg personlig, men jeg syns synd på dem det vil gå ut over. For dette er skivebom så det holder…! 

Flukten fra læreryrket: enda flere lærere vil forsvinne fra norsk skole om ks sitt arbeidstidsforslag blir vedtatt.

 

PS! Om du ønsker å dele plakaten med andre, f.eks. på Facebook, er det helt i orden! Kan deles fritt.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..