Drømmelæreren… Hvordan skal du få dette til, Erna Solberg?

Erna, hvor har du gjort av drømmelæreren? Www. Johnsteffensen. No

Erna, hvor har du gjort av drømmelæreren? Www. Johnsteffensen. No

 

Erna Solberg, dette er hva du skrev i Aftenposten 18. oktober 2011:

«Læreryrket har fått jevnt lavere status i det norske samfunnet gjennom de siste tre tiårene. Det er synd. Først og fremst er det synd fordi det er samfunnets kanskje viktigste jobb, men også fordi det er nøye sammenheng mellom et yrkes status og hvor mange som ønsker å utdanne seg til det. Spørsmålet nå er ikke hvorfor det er blitt slik, men hva vi kan gjøre for å endre det. Høyre vil lære av de landene som har lykkes i å heve lærernes status.

Finsk skole er blant verdens beste. Der er det ti søkere pr. ledig plass på lærerutdanningen, det er opptaksintervju og obligatorisk mastergrad. Nåløyet er trangt. Til gjengjeld er det gode karrièremuligheter, gode lønnsbetingelser og lærerne nyter høy anseelse i det finske samfunnet. At yrket er blant de fem mest populære blant 15-åringer, sier sitt.

Alle elevene i den norske skolen fortjener å få en drømmelærer.»

Tror du, Erna Solberg, at KS sitt krav om å utvide lærernes arbeidsår med 6 uker vil gi flere lyst til å bli lærere? Hvem vil søke seg til læreryrket når verken lønn eller arbeidstid er attraktiv?  

 

 

La andre få vite om dette innlegget..