Koronakommisjon med inhabil leder og uten noen med direkte erfaring fra pandemien

Inhabil og lite representativ... Www. Johnsteffensen. No 3

Koronakommisjon med inhabil leder og uten noen med direkte erfaring fra pandemien.

For litt siden oppnevnte regjeringen en kommisjon som skal se på myndighetenes håndtering av koronapandemien. Utvalget blir ledet av professor emeritus Stener Kvinnsland som bl.a. har vært direktør ved Helse Bergen og styreleder ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Stavanger.

Først av alt; jeg liker mildt sagt dårlig at det er Stener Kvinnsland som skal lede utvalget. Etter min og manges mening er han inhabil så det holder. Stener Kvinnsland har gjort mye bra i sin karriere, men hans fokus har først og fremst vært å få sykehusenes økonomi under kontroll. Dette har bl.a. ført til nedbemanninger og kapasitetsproblemer, samt at innkjøp av medisinsk utstyr en del ganger har blitt stilt på vent i påvente av bedret sykehusøkonomi. Den medisinske beredskapen, som f.eks. smittevernutstyr, intensivkapasitet etc, har ikke vært fremst i herr Kvinnsland pannelapp. Det har først og fremst vært økonomien som har vært hans fokus, noe han også langt på vei har lyktes med. Men til hvilken pris? Det fikk vi bitterlig erfare da koronapandemien veltet inn over oss. Norge var ikke på noen måte godt forberedt. Sett i lys av dette, mener jeg at Stener Kvinnsland ikke burde være den som skulle lede den ovennevnte kommisjonen. Helt enkelt fordi han etter min og manges mening er inhabil. Han burde selv være den første til å innse og innrømme dette, og derfor ha takket nei til regjeringens ønske.

Les «Hva vi har lært av covid-19»

Jeg forventer at kommisjonen kommer til å ha sterke meninger om den skandaløst dårlige medisinske beredskapen som landet vårt hadde i forkant av, og til dels også under pandemien. Jeg har i flere innlegg, lenge før covid-19 rammet oss, uttrykt bekymring for Norges puslete intensivkapasitet, samt at en del livsviktige medisiner i perioder har vært vanskelig å få tak. Først og fremst fordi medisiner stort sett produseres i Kina og i India. Jeg har videre stilt meg uforstående til at Norge har gjort seg fullstendig avhengig av andre lands matproduksjon, i tillegg til at Norge synes å ha en alt for beskjeden forsvarsevne.

Se til Finland

Nå er det koronapandemien Stener Kvinnsland skal se på. Da håper jeg at kommisjonen klarer å løfte blikket, og tydeliggjøre at Norges medisinske beredskap var og er alt for puslete, og at vi må treffe adekvate tiltak, slik som bl.a. Finland gjorde. Finnene hadde over mange tiår bygget opp beredskapslagre som ble kontinuerlig vedlikeholdt, bl.a. ved at man hadde god logistikk på hva som befant seg i lagrene, og at man skiftet ut lagret utstyr som enten var gått ut på dato – eller som ikke lenger tilfredsstilte dagens krav.


Les «Legemiddelmangel fører til 500 000 resept-bomturer bare i 2019»

Utvalgets skandaløse sammensetning provoserer

Når man ser på sammensetningen av koronautvalget, er det professorer, toppbyråkrater, forsvarstopper, representanter for privat næringsliv samt en tidligere oljefondssjef som skal evaluere håndteringen av pandemien. Ikke en eneste av de som utgjorde førstelinjetjenesten på sykehus eller i sykehjem, er tatt med. Det er svært uheldig at ingen av disse – og de er veldig mange – har fått en eneste stemme ved kommisjonsbordet. Her har regjeringen gjort et slett arbeid. Det er ingen skam å snu, selv om det hele er utrolig flaut. Men kanskje verst av alt hefter det ved kommisjonens tillit og integritet. Vi har helt enkelt IKKE tillit til denne kommisjonen!

Covid 19. Ill. Av martin sanchez unsplash
Pandemien viser konsekvensen av et underfinansiert helsevesen. Klikk på bildet.

La andre få vite om dette innlegget..