Quiz om trygd og pensjon

Quiz om trygd og pensjon. Www. Johnsteffensen. No. Foto micheile henderson psd

FLIP QUIZ – Om trygd og pensjon

Johns flip quiz nr 9

Klikk øverst på rammen, og rett svar dukker opp. 12 oppgaver. 

Lykke til!

Quizen er laget av John Steffensen – www.johnsteffensen.no

1:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Hva kalles den grunnleggende pensjonsordningen i Norge?
Click to Flip
Folketrygden

2:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Hva kalles ordningen med førtidspensjonering?
Click to Flip
A F P

3:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Hva kalles den pensjonen i folketrygden som vi får fra staten?
Click to Flip
Alderspensjon

4:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Hvor mye utgjør 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) per oktober 2020? A: 98 835 B: 101 351 C: 103 980
Click to Flip
B: 101 351 kroner

5:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Det fins en grense for hvor mye den årlige pensjonsopptjeningen kan være. Grensen oppgis i G. Er dette A: 5,1 G B: 7,1 G C: 9,1 G ?
Click to Flip
B: 7,1 G

6:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Hva kalles den pensjonen du får fra din arbeidsgiver?
Click to Flip
Tjenestepensjon (ytelsespensjon, innskuddspensjon)

7:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Hvem forvalter offentlig tjenestepensjon for de ansatte i mange kommuner, fylkeskommuner, helseforetak m.m.?
Click to Flip
K L P

8:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Hva menes med underregulering av pensjon?
Click to Flip
At løpende alderspensjoner reguleres med gjennomsnittlig lønnsvekst fratrukket 0,75 prosentpoeng

9:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Er det korrekt at pensjonistene i 2011 mistet retten til å forhandle om pensjon?
Click to Flip
Ja

10:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
På Stortinget i 2018 fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV forslag om å fjerne underreguleringen. Hvilke partier stemte for dette?
Click to Flip
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt

11:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Er denne påstanden korrekt: Stortinget verken behandler eller vedtar Trygdeoppgjøret?
Click to Flip
Ja

12:

Quiz om pensjon. Www. Johnsteffensen. No foto micheile henderson. Unsplash
Er alderspensjon, AFP og andre pensjonsytelser skattepliktig inntekt?
Click to Flip
Ja

Foto: Alle bilder ovenfor. Micheile Henderson / Unsplash. Bildet under: Alex Blajan / Unsplash

Pensjon og senior. Les mer her. Foto alex blajan gpj3vebedh4 unsplash
Klikk på bildet for mye mer stoff om trygd og pensjon…

 

Liker du denne form for quiz? Du finner mange flere her.

 

Meisenes merkverdigheter 5. Om en av våre mest folkekjære fugler kjøttmeis.
Les den artige serien om meisene på fuglebrettet. Klikk på bildet.

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..