Mindre elevgrupper ga betydelig bedre karakterer

Etter at elevgruppene ble redusert, ble også eksamenskarakterene mye bedre!

Strykprosenten falt til null da klassestørrelsen ble redusert fra 30 til 20 elever

Etter at elevgruppene ble redusert, ble også eksamenskarakterene mye bedre!Dette står å lese i bladet «Utdanning» (7 – 2012), og i så måte underbygger dette godt det som ble omtalt på johnsteffensen.no for noen uker siden. (her)

Det er Åssiden videregående skole i Drammen som reduserte gruppene fra 30 til 20 elever i fagene norsk, matematikk og naturfag. Resultatene ble åpenbare og oppsiktsvekkende. Absolutt alle besto hovedmåls- og sidemålseksamen (tidligere var det vanlig at 1/3 av elevene strøk, og at mange fikk karakteren to). Etter at elevgruppene ble redusert, ble også eksamenskarakterene kraftig forbedret!

En av lærerne ved Åssiden sier til «Utdanning»: – Jeg jobber jo ikke noe mindre selv om det er færre elever. Jeg får muligheten til å følge den enkeltes progresjon tettere!

Åssidenlærerne er samstemte om at den dagen det blir politisk vilje i Norge til å satse på lønn pluss faglig oppdatering av lærerne, vil det på sikt bli betydelig flere som kan tenke seg å jobbe i skoleverket. Dersom klassestørrelsene reduseres, må det være en forutsetning at elevene får faglærte lærere – ikke ufaglærte. Lønn og etterutdanning blir hensiktsmessige virkemidler dersom en mener alvor om at elevenes skoleprestasjoner skal bli bedre. Færre elever i klassene (og dermed også økt lærertetthet) er løsningen. Dette viser bl.a. resultatene fra Drammen – samt den store svenske undersøkelsen.

Les også – John Hattie, her er det noe som ikke stemmer…  og John Hattie tar feil, Thomas Nordahl!

La andre få vite om dette innlegget..