Tro at dere har fått det…

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Til ettertanke

Tro at dere har fått det…

Ord til ettertanke...
Ord til ettertanke…

Jesus sier: «Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.» 

Teksten er fra Markus-evangeliet 11, 24-26. Flere ord til ettertanke; klikk her.

La andre få vite om dette innlegget..